Maandag 23 september 2019

GEMEENTE Lokale Omroep Utrecht Stichting (LOUS) licht plannen toe bij Adviescommissie Bakker

Uitspraak over toewijzing uitzendlicentie voor Utrecht wordt in april verwacht

UTRECHT > Afgelopen vrijdag heeft een uitgebreide delegatie van de Lokale Omroep Utrecht Stichting (LOUS) in het Stadskantoor toelichting gegeven op de plannen, die moeten leiden tot het verkrijgen van de lokale uitzendlicentie voor Radio, TV en Internet in Utrecht. De plannen zijn gepresenteerd en toegelicht aan een adviescommissie onder voorzitterschap van Professor Piet Bakker. Deze commissie is eind 2017 in het leven geroepen door de Utrechtse Gemeenteraad om advies uit te brengen over de voorliggende keuze tussen twee kandidaten: U-stad en LOUS. Dat advies volgt nog deze maand maar de beslissing zal naar verwachting in april door de Gemeenteraad genomen worden. LOUS heeft op 6 oktober 2017 de aanvraag ingediend.

“Het gesprek met de commissie was zeer geanimeerd”, aldus Nicoline Meijer, secretaris van LOUS. “De commissie had zich goed ingelezen in onze plannen en stelde inhoudelijke, kritische vragen. Zo werd diep doorgevraagd op de financiële paragraaf. Daardoor hebben wij de commissie goed kunnen uitleggen hoe wij te werk willen gaan: géén hoge salarissen, een kleine maar competente en hypermodern geautomatiseerde organisatie, met een meewerkende directie. Ons streven is om het verschil in salariëring van alle medewerkers, inclusief directie, binnen een bandbreedte van maximaal 15% te houden. Wij willen Utrecht een duurzame en toekomstbestendige lokale omroep geven: prudent financieel beleid is daarbij een randvoorwaarde.”

Een ander belangrijk onderwerp was de verbinding tussen bevolkingsgroepen en wijken in de stad, gekoppeld aan inclusiviteit. “LOUS ziet diversiteit in wijken en bevolkingsgroepen als een meerwaarde voor de stad”, stelt Meijer. “Ons Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) zoals dat door de Mediawet wordt voorgeschreven, is dan ook geen wassen neus, maar vervult een belangrijke rol bij de invulling van de programmering. Voor LOUS is het vanzelfsprekend dat achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten meedoen.”

Aan de orde kwam ook de samenwerking met de Utrechtse Internet Courant (DUIC), die het initiatief nam voor de oprichting van LOUS. “Hier hebben we de commissie duidelijk kunnen maken dat LOUS openstaat voor samenwerking met alle partijen, dus zowel RTVU, AD als DUIC. Dat is het model van ‘buitenproducent’ dat in het publieke bestel gebruikelijk is”, aldus Meijer. “Zolang het binnen de formule van LOUS valt, kunnen andere partijen LOUS verrijken en het RTV-aanbod beter maken. Uiteraard zal iedere samenwerking getoetst worden bij het Commissariaat voor de Media.”

“Het bestuur waardeert de koers die DUIC heeft ingezet met het daaruit volgende succes en heeft deze koers als inspiratie gebruikt voor het opzetten van LOUS. LOUS bepaalt haar eigen koers en zal altijd transparant en open verantwoording afleggen. Daarop zijn wij ook aanspreekbaar.”

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden