Maandag 16 september 2019

NIEUWS Minder parkeerplaatsen in nieuwe woonwijken Utrecht

Geplaatst op 17 december 2018

UTRECHT > Utrecht wil in nieuwbouwwijken zo min mogelijk parkeerplaatsen toevoegen om zoveel mogelijk ruimte op straat over te houden voor investeringen in een prettige woonomgeving en om leegstand van parkeergarages te voorkomen. Dit kan door de zogeheten parkeernorm te verlagen. Hierdoor hoeven ontwikkelaars niet meer parkeerplaatsen aan te leggen dan wenselijk is. Daarnaast creëert het college mogelijkheden voor aanvullende maatregelen, zoals parkeren op afstand, het stimuleren van autodelen en de invoering van betaald parkeren. Doel van het beleid is goede bereikbaarheid en een leefbare stad. Hiervoor wil de gemeente dat het autogebruik in Utrecht niet toeneemt, ondanks de groei en verdichting van de stad.

Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om binnen de huidige parkeernormennota een bijlage toe te voegen waarmee op korte termijn al meer maatwerk kan worden toegepast bij gebiedsontwikkelingen. Het gaat hierbij om woningbouwprojecten zoals de Merwedekanaalzone, Smakkelaarsveld en Beurskwartier. De huidige parkeernormen vormen in sommige gevallen een belemmering bij de realisatie van sociale- en middenhuurwoningen. Om die belemmering weg te nemen stelt het college ook voor om al in de huidige nota een lagere parkeernorm bij sociale- en middenhuurwoningen van meer dan 55 m² mogelijk te maken. Hierdoor kunnen deze woningen gerealiseerd worden met minder parkeerplaatsen wat de bouw hiervan het financieel meer haalbaar maakt.

Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat projecten geen vertraging oplopen en dat ook niet te veel parkeerplaatsen worden gebouwd in afwachting van de nieuwe parkeernota. Begin 2019 is de nieuwe parkeernota op hoofdlijnen gereed. Vanaf dat moment gaat de gemeente met de stad in gesprek over deze visie. Besluitvorming staat gepland voor eind 2019.

Deel dit bericht
Share to Facebook
Share to Twitter

REAGEER OP DIT BERICHT

VARnws verschijnt elke donderdag huis-aan-huis.
Uitgave Van Dijk Grafimedia BV, Breukelen.

© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden