Zaterdag 21 september 2019

GEMEENTE Nieuwe Regenboogagenda in Utrecht

UTRECHT > Samen met bewoners, organisaties en bedrijven uit de stad is de gemeente Utrecht bezig met het samenstellen van een nieuwe Regenboogagenda. Op dinsdagavond 2 oktober vindt hiervoor een bijeenkomst plaats. In de Utrechtse Regenboogagenda staan acties die de acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van LHBTI+ personen in Utrecht vergroten. De huidige agenda loopt eind 2018 af.

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ is er aandacht voor de positie van LHBTI personen. “We staan als gemeente voor vrijheid om te zijn wie u bent en zelf uw partner of geslacht te kiezen. Daarom gaan we deze avond graag in gesprek over de speerpunten voor de komende vier jaar. Wat vinden LHBTI+’ers zelf belangrijk? En hoe komen we samen met de stad tot een breed gedragen Regenboogagenda?”, aldus verantwoordelijk wethouder Linda Voortman. De nieuwe Regenboogagenda gaat in per 2019 en is geldig tot 2022.

De deelnemers van de bijeenkomst kunnen zich aanmelden voor verschillende thematafels. De thematafels bestaan uit: veiligheid, sport, onderwijs, zorg/hulpverlening, LHBTI+ in de wijk, vluchtelingen en de voorbeeldrol van de gemeente. Per tafel bespreken we eerst de acties die al bestaan. Vervolgens gaan we in gesprek over: welke acties een impuls kunnen krijgen, welke nieuwe acties zijn er mogelijk en wie er verantwoordelijk is voor die actie. Aan het eind van de avond bespreken we welke acties de meeste prioriteit krijgen.

Programma en aanmelden

U kunt zich aanmelden via sportsamenleving@utrecht.nl. Geef hierbij aan naar welke twee thematafels uw voorkeur uitgaat. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur.

17.30 – 18.00 Inloop

18.00 – 18.30 Opening

18.30 – 19.15 Thematafels, ronde I

19.15 – 19.30 Pauze

19.30 – 20.15 Thematafels, ronde II

20.15 – 20:30 Plenaire terugkoppeling en uitleg prioritering

20.30 – 21:00 Prioriteren

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden