Dinsdag 22 oktober 2019

GEMEENTE Wethouder Onderwijs Anke Klein enthousiast over Integrale Kindcentrum

UTRECHT > Vrijdag 30 november vond in het Stadskantoor Utrecht de Oogstbijeenkomst Utrechtse IKC-ontwikkeling plaats. Negen Utrechtse initiatieven presenteerden zich op de IKC-markt. Wethouder Anke Klein was onder de indruk van de kansen die de initiatieven aan kinderen willen gaan bieden.

Utrecht sluit met de IKC-ontwikkeling aan bij de landelijke trend. Er is een grote groei van organisaties die het kind als uitgangspunt nemen bij de samenwerking tussen peuter- en kinderopvang, basisscholen en voor- en naschoolse opvang; soms ook in samenwerking met zorg, welzijn en andere partners. De medewerkers zorgen samen voor een gezamenlijke lijn in de pedagogische aanpak en voor afstemming van het aanbod aan activiteiten waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de behoeften van kinderen en hun ouders. Onderwijsexpert Claire Boonstra opende de bijeenkomst met de vraag ‘Wat is het doel van onderwijs?’ en daagde de aanwezigen uit om na te denken over leren en pedagogische ontwikkeling in de toekomst.

Kinderreporters

Op de Oogstbijeenkomst waren drie kinderreporters van de openbare basisschool Voordorp aanwezig. Zij waren nieuwsgierig naar wat een IKC is en wat het voor hen en hun medeleerlingen gaat betekenen wanneer hun school op deze manier gaat werken. Er is een vlog gemaakt die binnenkort te vinden is op www.nuvoorlaterutrecht.nl/IKC. Wat de kinderreporters uit Voordorp zelf zouden willen? Meer bewegen en vaker buiten les krijgen!

Veranderende wereld

Met de IKC-ontwikkeling wil Utrecht kinderen voorbereiden op onze snel veranderende wereld. Welke kennis en vaardigheden hebben kinderen straks nodig op de arbeidsmarkt en hoe kan het onderwijs voorzien in een brede blik op de toekomst? In de Utrechtse IKC-ontwikkelingen is er een stedelijk coördinator die zorgdraagt dat de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties samenwerken door elkaar te inspireren, te stimuleren en van elkaar te leren.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margôt Koekkoek, stedelijk coördinator Utrechtse IKC-ontwikkeling: tel. 06 13 07 07 69 of kijk op www.nuvoorlaterutrecht.nl/IKC

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden