Zondag 15 september 2019

GEMEENTE Besloten buurtbijeenkomsten over Zuilense Vecht

Start buurtgesprekken gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht

STICHTSE VECHT > In de gemeenteraad van Stichtse Vecht van 6 maart 2018 en de Utrechtse gemeenteraad van 7 juni 2018 is de Gebiedsvisie voor de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht vastgesteld (fase 1). De colleges van gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht hebben november 2018 besloten om deze gebiedsvisie uit te voeren met de start van fase 2. In deze fase wordt de gebiedsvisie uitgewerkt tot een gebiedsplan en een ontwerp van het sportieve park. Het omgevingsproces hiervoor start nu ook.

In februari vinden 3 besloten buurtbijeenkomsten plaats . Op 11, 12 en 13 februari zijn er kleinschalige, besloten buurtbijeenkomsten voor de direct belanghebbende inwoners uit de 3 deelgebieden. Dit zijn de deelgebieden: Amsterdamsestraatweg (Utrecht), Jan van Zuthpenlaan e.o. (Utrecht) en Sportparkweg/Daalseweg (Stichtsevecht). De bewoners krijgen een terugblik op het proces tot nu toe en maken kennis met het stedenbouwkundig bureau Hosper. “Verder gaan we in gesprek over eerste detailuitwerkingen zoals groen, (verkeers)veiligheid en aansluiting op de omgeving. De input uit de besloten buurtbijeenkomsten wordt gebruikt voor brede bijeenkomsten. Deze brede bijeenkomsten vinden medio april plaats’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Waarom vernieuwing sportparkgebied?

Begin 2017 hebben de gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht de handen ineen geslagen om te onderzoeken of de verouderde sportparken Daalseweide, Zuilen en Elinkwijk tussen Maarssen en Zuilen herontwikkeld kunnen worden. De provincie Utrecht heeft ruimte gegeven voor verstedelijking buiten de rode contour in het plangebied onder de voorwaarde dat de gemeenten samenwerken aan een gezamenlijke integrale visie voor dit gebied (Herijking Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, december 2016). Met de gebiedsvisie ligt er een plan om van de sportparken één samenhangend, gemeentegrens-overstijgend sportief park te maken waarbij sport het verbindende thema is. De gebiedsvisie laat met de mix van sport, groen en wonen zien hoe gezond, stedelijk leven mogelijk is. Voor meer informatie zie ook www.zuilensevecht.nl

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden