Zaterdag 21 september 2019

GEMEENTE Open Data belangrijk in Stichtse Vecht

STICHTSE VECHT > Stichtse Vecht heeft zich sinds 2018 aangesloten bij het regionaal Open Data-initiatief van de EBU (Economic Board Utrecht). De EBU vormt samen met dertien regionale gemeenten en de provincie Utrecht het aanjaagteam Open Data Utrecht.

Het Open Data team Stichtse Vecht is nu ruim een jaar actief bezig met het verzamelen van relevante gegevens met als doel deze via het Open Data platform te publiceren voor inwoners en bedrijven. Door deze informatie vrij beschikbaar te stellen kunnen inwoners en ondernemers innovatieve toepassingen ontwikkelen en nieuwe digitale informatiediensten realiseren.

Daarnaast werkt Open Data ook mee aan maatschappelijke en democratische waarden namelijk transparantie en participatie. Open Data is onderdeel van het programma Data gestuurd werken waarmee op basis van Data beleidsmatige beslissingen kunnen worden genomen.


Verkiezingen eerste dataproject

Vanuit het EBU-aanjaagteam is gekozen voor ‘de verkiezingen’ als eerste gezamenlijk open data-onderwerp. Allereerst werd voorafgaand aan de gemeenteraadverkiezingen van 2018 alle informatie over de stembureaus, volgens de standaard van de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG), op het Open Data-platform gepubliceerd. De 13 aangesloten gemeenten hebben destijds afgesproken ook alle verkiezingsuitslagen vanaf 2010 op het Open Data-platform beschikbaar te stellen. Voor veel gemeenten binnen het aanjaagteam bleek dit achteraf een te grote uitdaging. Gemeente Stichtse Vecht (en ook gemeente Amersfoort) is het wel gelukt om gegevens te verzamelen en te verwerken. Gemeente Stichtse Vecht heeft daarbij een extra component aan Open Data toegevoegd. Door nauwe samenwerking met de beheerders van de kaartviewer is een geografische kaart toegevoegd aan alle Open Data met locatie informatie. Een praktisch voorbeeld is de kaart van Stichtse Vecht met alle stembureaus en hun gegevens. Deze kaart wordt, voorafgaande aan iedere verkiezing, op de website van Stichtse Vecht beschikbaar gesteld.

Welke data biedt Stichtse Vecht nu aan?

Stichtse Vecht biedt inmiddels 32 datasets aan via het Open Data-platform.

De onderwerpen worden onder strikte voorwaarden geselecteerd. Zo moet de data vrij zijn van auteursrechten, geen privacyregels schenden en de gegevens moeten binnen de gemeente beschikbaar zijn en goed beheerd worden. Tevens wordt door Open Data gezorgd dat de aangeboden datasets waarvan de inhoud continue wijzigt, wekelijks automatisch worden geactualiseerd.

De Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG) is op dit moment de belangrijkste bron. Er is voor deze basisregistratie gekozen omdat deze voldoet aan onze strikte selectievoorwaarden. Een voorbeeld van nuttige informatie uit de BAG is een compleet actueel overzicht (zowel in EXCEL als CSV-formaat) van alle adressen binnen Stichtse Vecht inclusief woonplaats, buurt, wijk, postcode en locatie-informatie.


Toekomst Open Data bij Stichtse Vecht

Met de BAG als bron leren we de werkprocessen te automatiseren. Hierdoor blijft ook in de toekomst het beheer beperkt ondanks de steeds groter wordende hoeveelheid datasets die we aanbieden. Naast de BAG zijn er nog genoeg andere bronnen die aan de strenge voorwaarden van Open Data voldoen en die tevens interessant zijn om als Open Data te publiceren.

1 REACTIE

Nico uit Loenen22 augustus 2019 om 12:44

Ik ben bang dat dit voor onze gemeente te hoog gegrepen is, die moet nog meer dan 500 meter oude data uit de voorgaande gemeentes digitaliseren, ordenen en indexeren. En ordenen van data is een onbekend begrip in SV met zoveel personeelswisselingen. Voorlopig houd ik het bij de originele PDOK Viewer en svecht.archiefweb die prima voldoen.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden