Woensdag 13 november 2019

GEMEENTE Woonwensen senioren in de Merwedekanaalzone Utrecht

Datum: woensdag 25 september a.s.

Tijd: van 10.30 tot 12.00 uur

Locatie: Raadszaal Stadhuis Utrecht

Utrecht noemt zich al jaren een studentenstad door de instroom van studenten. Maar dit gaat voorbij aan het gegeven dat het aantal oudere bewoners eveneens rap toeneemt in de komende jaren. Over 20 jaar telt Utrecht bijna 100.000 inwoners van 55 jaar en ouder; dat is bijna een kwart van de Utrechtse bevolking. Het aantal 75-plussers zal bijna verdubbelen. Vraag is waar al die senioren (gaan) wonen. Terwijl het aantal voor hen geschikte woningen nu al onvoldoende is, zal dit tekort dus fors toenemen.

In de Merwedekanaalzone in Utrecht zijn er plannen voor het bouwen van 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen. Dit biedt kansen voor de huisvesting van jong én oud. De Werkgroep Wonen van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) is al geruime tijd in overleg met de gemeente Utrecht over het bouwen van geschikte woningen in dit gebied voor zowel 55-plussers, zorgbehoevende ouderen als mensen met een (fysieke) beperking.

Op de bijeenkomst op 25 september gaat de Werkgroep met hen in gesprek over vragen als: welke woonvormen zijn gewenst; gaat het hierbij om koop- en/of (sociale) huurwoningen; en welke voorzieningen zijn nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Het gesprek wordt ingeleid door Daniëlle Harkes, expert wonen, zorg en ouderen. Zij was werkzaam bij het landelijke Kenniscentrum voor Wonen-Zorg. Zij zal onder meer ingaan op de woonwensen van verschillende typen ouderen en voorbeelden geven van (nieuwe) woonvormen nu en in de toekomst.

Laat uw stem als 55-plusser horen bij de gemeente Utrecht en de bouwende partijen in de

Merwedekanaalzone en vertel wat uw wensen en vragen zijn. Praat erover en neem ook andere belangstellenden mee! Ook de pers is van harte welkom.

Graag tot ziens op woensdag 25 september.

Werkgroep Wonen MNU

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden