Donderdag 12 december 2019

GEMEENTE Politiek Stichtse Vecht over economie, Aldi en woonvisie

STICHTSE VECHT > Altijd al eens een vergadering met politieke onderwerpen willen meemaken? Dan is de commissievergadering Bestuur en Financiën op dinsdag 3 december zowel leuk als toegankelijk. Op dinsdag 3 en woensdag 4 december zijn er commissievergaderingen van het Fysiek domein.

Commissievergadering Bestuur en Financiën

In deze vergadering wordt er onder andere gepraat over:

- De mening van de fracties over de wijze waarop de lokale economie kan worden gestimuleerd.

- Openstaande moties en toezeggingen van burgemeester Van Mastrigt en wethouder Klomps

- Het Rekenkamerrapport over de ‘Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen van gemeente Stichtse Vecht’

Lijkt het u leuk om een of meerdere onderwerpen te volgen dan kunt u op ieder moment binnenkomen en plaatsnemen op de publieke tribune.


Commissievergaderingen Fysiek Domein

Deze week zijn er maar liefst twee commissievergaderingen van Fysiek domein. Op dinsdag 3 december wordt er gepraat over de Hazeslinger in Breukelen. In de afgelopen jaren zijn er vele plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de Hazeslinger in Breukelen. Meerdere initiatiefnemers hebben in de afgelopen jaren aangegeven mee te willen doen met de gemeente. Dit heeft nog niet geleid tot concrete plannen met uitzondering van de herontwikkeling van een nieuwe Aldi met daarboven 13 appartementen. Om het bestemmingsplan voor parkeren-wonen-detailhandel voor de Hazeslinger opnieuw vast te stellen, heeft de Aldi een verzoek aan de gemeenteraad gericht om de coördinatieregeling toe te passen. De coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gezamenlijk te doorlopen. Let op: deze vergadering begint later dan normaal. Namelijk om 20:05 uur.

Op woensdag 4 december wordt er gesproken over de actualisatie van de Woonvisie. Deze is grotendeels al vastgesteld met uitzondering van de projectenlijst, de percentages voor de middenhuur en de duurzaamheidsparagraaf.. De Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek is van de agenda geschrapt. De VVD heeft op voorhand een ordevoorstel ingediend omdat zij eerst een raadsvoorstel willen hebben over de projectenlijst behorende bij de woonvisie. Deze zal dan eerst in de raad van 17 december worden vastgesteld. Een rondje langs de fracties heeft er toe geleid dat naar alle waarschijnlijkheid hiermee zal worden ingestemd.

Wees welkom of luister live mee

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Ook kunt u live meeluisteren via de audiostream.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Spreekrecht

Commissie Bestuur en Financiën

Datum: 03 December, 20:05 uur

Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen

Commissie Fysiek Domein

Datum: 03 December, Let op! deze start om 20:05 uur

Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen

Commissie Fysiek Domein

Datum: 04 December, 19:30 uur

Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden