Donderdag 14 november 2019

LEZERSNIEUWS Open brief van Buren van Rijnenburg en Reijerscop

Utrecht kan kiezen voor het grootste zonnepark in Nederland

LEIDSCHE RIJN > In een open brief aan de leden van de Provinciale Staten en de gemeenteraad Utrecht en omringende gemeentes van de polders Rijnenburg en Reijerscop roept de belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) op tot een open discussie met lokale overheden, omwonenden en externe deskundigen over voor- en nadelen van de scenario’s met zonne- en/of windenergie, waarbij feiten van ficties worden gescheiden.

BVRR vreest dat het College in een te vroeg stadium een overhaaste keuze maakt voor een combinatie van zon en windturbines, zonder dat de voordelen van een scenario met alleen zonne-energie goed zijn afgewogen tegen scenario’s met windenergie.

“Een betere opbrengst hernieuwbare energie kan ook zeer goed bereikt worden met een scenario met alleen zonne-energie en dus met veel minder impact op de hele omgeving”, aldus BVRR.

“Met het scenario Zon Voorop kan Utrecht zelfs kiezen voor het grootste zonnepark in Nederland. Het gaat om een gebied van 227,5 ha. ingepast in de natuurlijke omgeving. Het totale poldergebied omvat 1150 ha. Hier is naast het zonnepark genoeg ruimte voor woningbouw en een parkstructuur passend in de ringparken rond de stad Utrecht”.

Het scenario Zon Voorop wekt voor een oppervlakte van 227,5 ha. volgens opgave 155 Gwh (gigawatt uur) energie op. Dit is goed voor het stroomverbruik van 45.000 huishoudens. Het is evenveel als de energieopbrengst van 10 megagrote windturbines van 230 meter die elk 15 Gwh opleveren.

Tot nu toe houdt de gemeente zich helaas niet aan de oorspronkelijke afspraken welke waren gemaakt in het Raadsbesluit daterend 6 juli 2017. Hierin wordt gevraagd om een integrale visie op het hele gebied, waarin naast duurzame energie ook wordt gekeken naar toekomstige woningbouw, groen en recreatie. Deze integrale planning is er nog steeds niet.

Ook Provinciale Staten heeft op 5 november een motie aangenomen waarin bij de gemeente Utrecht wordt aangedrongen op een integrale planning waarin rekening wordt gehouden met andere bestemmingen in de polder.

In het Raadsbesluit van 6 juli 2017 was ook gevraagd om een scenario met windturbines zonder een toename van het geluid boven het bestaande wegverkeer. Echter, een dergelijk scenario is er niet en is ook niet mogelijk.

Zelfs volgens de geluidsgegevens van het door de gemeente ingehuurde bureau DGMR levert het scenario met de minste overlast (Poldermodel) bij windkracht 5 en wind richting het meetpunt Aardakker echter nog steeds 5 uur hoorbaar geluid op. Dit staat voor ongeveer 750 woningen in een strook langs de A12 in De Meern-Zuid. De situatie bij windkracht 5 of hoger komt in ons land voor in 22% van de tijd.

Het gaat dus om vele slapeloze nachten of stilzetten van de windturbines (zie ervaringen windturbines Houten). De geluidsoverlast voor de huidige en toekomstige bewoners in de polder is nog veel ernstiger te noemen.

Toekomstige woningbouw zou volgens het genoemde Raadsbesluit vanaf 2030 mogelijk moeten zijn, maar de geplande windturbines met omvangrijke funderingen zullen er naar verwachting minimaal tot 2043 staan. Dit maakt toekomstige woningbouw zeer onaantrekkelijk en dat is volgens BVRR niet acceptabel.

Wel valt woningbouw heel goed te combineren met een zonnepark, waarvan panelen ook nog deels op toekomstige woningen kunnen worden gelegd.

BVRR wijst voorts op de discussie rond het debacle van de Uithoflijn en de motie die de gemeenteraad op 20 december daarover heeft aangenomen: Een zorgvuldige procedure bij grote en complexe projecten. Tenslotte pleit BVRR er voor om de door de raad van Utrecht genoemde Regeling Grote Projecten toe te passen op het project Duurzame Energie Rijnenburg, waar de gemeente zich eveneens niet aan eerdere afspraken lijkt te houden.

4 REACTIES

Han Solo24 januari 2019 om 14:47

Misschien dat de redactie eens wat kritiscge vragen kan stellen voordat men zo’n ingezonden mededeling van een belangengroep plaatst.

1) BVRR roept overal dat ze namens een heleboel inwoners praten. Het is een belangenorganisatie. Op de website stond eerst zelfs vereniging. Maar bijeenkomsten zijn er nooit en andere draagvlak peilingen voor hun mening/uitspraken voert men ook niet uit.
2) Lid worden kan dus niet en contact leggen kan alleen per e-mail.
3) Namen achter de organisatie zijn alleen in gepubliceerde stukken te vinden.
4) Naar mijn idee een groepje 50+ bewoners uit oud De Meern dat tegen elke vorm van verandering is
5) de website van BVRR geeft aan bij hun missie/doelstellingen om overlast van duurzame landschap scenario’s in de polder zoveel mogelijk te voorkomen. Scenario’s van zon- en windenergie.

In al hun communicatie blijkt dat men faliekant tegen elke windmolen is. Hoe klein/groot deze dan ook is. Ze kunnen dus beter hun baam eens veranderen.

Lotte26 januari 2019 om 14:23

Beste BVRR,

Fijn dat jullie deze brief hebben ingestuurd. Wij wonen aan de andere kant van de A12 en maken ons ook zorgen, zoals hierboven wordt beschreven. Dat de energietransitie nodig is, staat uiten kijf, echter worden er op dit moment keuzes overhaast genomen, zonder integraal naar alternatieven te kijken. Daarnaast maak ik me over de betaalbaarheid van de transitie zorgen. Licht en warmte moet voor iedereen toegankelijk blijven.

ps ik ben 43 jaar :-)

Andre11 februari 2019 om 22:1

Beste heer Solo, Mensen verenigd in BVRR, die het transitieproces zoals de gemeente dit wil realiseren op de voet volgen en tunnelvisie proberen te voorkomen, zou u moeten koesteren i.p.v. doen voorkomen of VBRR Overal tegen is. U wekt de indruk andere belangen te hebben. U spreekt over z.g. grote/kleine molens. Ik help u uit de droom kleine molens is geen optie, de plannen spreken over molens met een tophoogte van 230 meter. Navraag op andere locaties heeft geleerd dat van geluid en slagschaduw de bewoners zoals zei dat onschreven “stapelgek worden” Dus de aandacht van de vereniging voor alternatieven en de gemeente afspraken laten nakomen is zeer waardevol.
Met vr groet André

Rob4 april 2019 om 19:59

Onbegrijpelijk dat het college van Utrecht tot een conceptvoorstel komt waarbij het hele landschapsbeeld gigantisch wordt verprutst door een berg foei lelijke 230 meter hoge windmolens. Niet alleen in Rijnenburg en Reijerscop zou men een groot zonnepark kunnen aanleggen ook de enorme geluidswal langs de a12 (straks nog eens aanzienlijk verlengd) kan men vol leggen met zonnenpanelen. Daar is niemand op tegen. VVD toont wederom geen enkele ruggegraat en geeft klimaat drammers van Groen Links alle ruimte om, tegen wil van alle bewoners, het meest onzalige scenario door te drammen. Waarom toch dat dramatisch doordrammen? Molens 800m wegzetten is niets. Het zijn 230m hoge foei lelijke kolossen (horizon vervuiling). En al die praatjes over een slootje hier en een groenstrookje daar er bij of een paar euro delen in de opbrengst is totale bullsh.. Kom terug op dit onzalige plan en kies voor het alternatief met draagvlak onder de bevolking.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden