Zaterdag 21 september 2019

LEZERSNIEUWS Grote onrust in Harmelen

Ingezonden door Bewonersgroep Meerkoet

Ondanks de vele tegen argumenten voor de nieuwe woonwijk Hof van Harmelen (HvH), gaat de gemeente Woerden blind door met de plannen HvH. Er moet gebouwd worden, hoe dan ook lijkt het motto.

Welke gefundeerde argumenten en wetenschappelijke onderzoeken er ook door bewonersorganisaties en of individuele bewoners in Harmelen aangedragen worden, de gemeente Woerden bagatelliseert alle opgeworpen bezwaren en veegt ze van tafel. Onderzoeken zoals welke behoefte er is aan nieuwbouw in Harmelen en voor wie die huizen dan zijn, wat betekent het voor de verkeersveiligheid als je op een stukje grond midden in het dorp een woonwijk met 98 huizen plakt, hoe gaat het verkeer weggeleid worden bij calamiteiten, niets lijkt relevant voor de gemeente Woerden. Het gaat maar om 1 ding: de bouw van bijna 100 huizen binnen plan HvH moet doorgaan. Er zijn in de loop der tijd meerdere bewonersgroepen in Harmelen opgestaan die zich verenigd hebben met als doel de gemeente duidelijk te maken dat plan HvH in deze vorm ongekend hoge problemen met zich mee brengt. Ook hebben groepen meermalen ingesproken in de gemeenteraad. Maar het lijkt erop dat de zaak al is beklonken. Zo zijn er inmiddels al afspraken gemaakt met 4 individuele bewoners die een woning hebben die aan het plan HvH grenst; ze krijgen van de projectontwikkelaar een stuk grond in de aangrenzende sloot in de vorm van een eilandje wat vervolgens dient als afscheiding om hun privacy te waarborgen. En hierbij zijn zelfs afspraken gemaakt over de wensen van de bewoners bij de inrichting van deze gratis te verkrijgen eilandjes. Dat het waterschap een negatief advies geeft over oeverkanten in beheer door bewoners, laat staan wat die over “eigen eilandjes in eigen beheer” in de omliggende sloten aanbeveelt, laat de gemeente verder koud. Maar, hoe zit het met de privacy van alle andere omwonenden?

Er zijn meermalen raadsvragen gesteld in de gemeente, recent nog door de SP en daarna door de hele oppositie (SP, Inwonersbelangen, VVD, Fractie Bakker, Progressief Woerden en Sterk Woerden). In de Raadsvergadering bleek dat de SP een motie voor een hoorzitting klaar had liggen. En dan….. is het stil, heel stil. Alles lijkt beklonken te zijn achter gesloten deuren, want er moet gebouwd worden! En wel voor de mensen in Harmelen…aldus de gemeente.

Ook de pers heeft weinig oor voor de raadsvragen en de aandacht die bewonersgroepen vragen. Hoe kan het dat in deze tijd woningen in Harmelen, die toevallig grenzen aan de plannen van HvH en GEEN eigen eilandje krijgen, dit jaar een WOZ waarde daling hebben van ruim 12%? Hoe kan het dat er zoveel leeft in een dorp en er zo weinig in de pers wordt gemeld? Het lijkt al bijna geen actueel nieuws meer.

Mensen in Harmelen komen op voor hun dorp. Zij willen het niet lukraak laten volbouwen voor bewoners van de randgemeentes. Harmelen heeft geen 98 woningen nodig en al helemaal niet de woningen die nu gebouwd gaan worden. Kleinschalige bouw voor eigen inwoners mits er ruim rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners van ALLE huizen in de naaste omgeving en met de belangen van ons dorp in zijn algemeen, is prima. Maar het lijkt alsof HvH alleen om geld en prestige draait en alles al beklonken is?

Wij dagen u als pers uit om de onderste steen boven te krijgen, wat is er aan de hand in ons mooie Harmelen dat maakt dat er onrust is in het altijd zo rustige dorp en de inwoners nu tot actie bereid zijn? I

1 REACTIE

Nelleke van Raaij8 maart 2019 om 10:4

De gemeente Woerden gaat als een bind paard door met alle dwaze plannen die ze zelf bedacht hebben, en luisterd totaal niet naar de inwoners van Harmelen, sinds Harmelen bij Woerden hoort is het een grote puinhoop, er is behoefte aan woningen voor senioren en jongeren, we hebben al genoeg dure huizen en ook genoeg import hier in net dorp, de leefbaarheid is ver te zoeken, en de criminaliteit neemt alleen maar toe.
Woerden is de slechtste gemeente die er is, ze doen helemaal niks voor de bewoners, ja mag alleen maar meer betalen, omdat de gemeente zo veel schuld heeft, wat hun eigen schuld is moeten ze van alles verzinnen om geld binnen te krijgen., is het niet rechtsom nu dan maar over de rug van de burgers.
,

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden