Zondag 22 september 2019

LEZERSNIEUWS Niet aangeboren hersenletsel, wél een plek in de samenleving

HARMELEN > Elk jaar lopen 140.000 mensen in hun leven plotseling een hersenbeschadiging op. Meestal als gevolg van een ongeval of beroerte (hersenbloeding of -infarct). Omdat de hersenen na een flinke beschadiging niet altijd helemaal herstellen, blijven er ook lang na het ontstaan van het letsel nog klachten bestaan en houden elk jaar ruim 40.000 mensen hier forse en blijvende beperkingen aan over. Veel voorkomende en vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel zijn extreme vermoeidheid, prikkelgevoeligheid, geheugenproblemen en moeite met spreken en/of begrijpen van de taal (afasie). Het leven van deze mensen, maar ook dat van hun gezinsleden, staat na het letsel ineens volledig op zijn kop. Er volgt een enorme zoektocht om samen een nieuwe balans te vinden en weer verder te gaan.

Soms is er na afloop van de medisch specialistische (revalidatie) fase nog professionele en gespecialiseerde begeleiding en/of behandeling nodig. Boogh biedt al ruim 40 jaar verschillende vormen van dergelijke specialistische dienstverlening aan mensen met hersenletsel en hun naasten.

Boogh houdt in elk van haar vijf behandel- en afasiecentra informatiebijeenkomsten voor getroffenen, mantelzorgers en verwijzers.

Heeft u zelf hersenletsel, uw naaste of bent u een professional? Kom dan naar onze gratis informatiebijeenkomst op donderdag 11 april bij Boogh, Hendriklaan 7 in Harmelen. Het programma start om 16.30 (met inloop vanaf 16.00 uur) en eindigt om 18.30.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar behandeling@boogh.nl of telefonisch via 030-259 39 74. Indien u individueel een bezoek wilt brengen aan één van onze behandellocaties, kan dat uiteraard ook. Dan maken we graag persoonlijk een afspraak. Zie ook onze website voor meer informatie: www.boogh.nl


Over Boogh

Boogh is de specialist voor mensen met hersenletsel die willen leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. De behandeling of begeleiding is gericht op gebieden waar cliënten en hun naasten problemen ervaren, van de thuissituatie tot werk en op sociaal vlak.

Boogh biedt al ruim 40 jaar verschillende vormen van specialistische dienstverlening aan mensen met hersenletsel en hun naasten onder de verschillende pijlers Begeleiden, Behandelen en Re-integreren. Onder Behandelen vallen onze multidisciplinaire behandelprogramma’s, waarbij je leert omgaan met de gevolgen van hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en psychische problemen. Ook het vinden van een nieuw perspectief staat centraal. Tijdens de behandeling worden andere gezinsleden nauw betrokken. Een groot deel van onze cliënten doorloopt een Hersenz behandeltraject.

Boogh behandelt momenteel in vijf afasie-en behandelcentra: Utrecht, Veenendaal, Amersfoort, De Bilt en Harmelen. Vanaf april starten we ook in Bussum.

Het doel is om na hersenletsel weer zo optimaal mogelijk mee te doen in de samenleving. Als mensen – om welke reden dan ook – niet meer kunnen doen wat ze altijd deden, kijken velen in eerste instantie naar de onmogelijkheden. De ervaring van Boogh is dat mensen zich beter voelen wanneer juist de mogelijkheden de nadruk krijgen.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden