Zaterdag 21 september 2019

LEZERSNIEUWS Slotactiviteit weidevogelbescherming Harmelen-Vleuten De Meern

VLEUTEN-DE MEERN > Op vrijdag 14 juni kwamen de vrijwilligers van de weidevogelbescherming Harmelen-Vleuten De Meern bijeen voor hun slotavond bij het paviljoen De Toren De Grote Sniep (https://paviljoen-toren-degrotesniep.nl/) aan de Veenkade in Wilnis. Ervaringen en wetenswaardigheden opgedaan tijdens de activiteiten in het afgelopen weidevogelseizoen werden enthousiast uitgewisseld, ervan overtuigd dat de activiteiten helpen bij de instandhouding en bevorderen van de weidevogelstand in het gebied. Een toenemend aantal veehouders is er ook van overtuigd dat weidevogels meer bescherming verdienen. Zogenaamde ‘plas-dras’ situaties en aangepast maaien bij de eerste grassnede helpen hierbij. De vrijwilligers helpen hen graag bij het vinden van nesten van onder andere kievit, grutto en tureluur opdat er dan rekening mee kan worden gehouden.

Tijdens de avond en onder het genot van een hapje en drankje in De Toren gaf Joost Samson, biologische veehouder aan de Gagelweg en enthousiast natuurbeheerder een interessante uitleg over de oorsprong van De Toren, de omgeving en zijn natuurbeheersactiviteiten in het gebied De Grote Sniep. Liggend te midden van weilanden laat het goed zien hoe landbouw en particulier natuuurbeheer goed kunnen samengaan.

Tijdens de avond werd ook afscheid genomen van Jos van Egmond als voorzitter van de Stichting Weidevogels Harmelen-Vleuten De Meern. Harry van Bemmel bedankte Jos voor zijn enorme inzet in de meer dan 15 jaar voor de weidevogels het gebied.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden