Vrijdag 22 november 2019

NIEUWS Dossier Tweede Vechtbrug weer op tafel

BREUKELEN > Het meest langslepend vraagstuk uit de politieke geschiedenis van Breukelen; Wel of niet een Tweede Vechtbrug.

In 1975 is het eerste serieuze plan voor een Tweede Vechtbrug ingediend met als belangrijkste aanleiding, de ontwikkeling van het recreatiegebied Scheendijk. In de tussenliggende periode zijn er tal van politieke discussies geweest, een ‘radiostilte’ van 10 jaar - het onderwerp mocht niet op de politieke agenda worden gezet - er zijn (verkeers)onderzoeken gedaan en geld geoormerkt weggezet. Zal er nu, na 41 jaar, een definitief besluit worden genomen over dit complexe onderwerp? Wethouder De Groene heeft in een commissievergadering aangekondigd na de zomer met een voorstel te komen, voorafgaand van het besluit of de raad überhaupt een Tweede Vechtbrug wil. Een kanttekening die hij maakt, is dat de hiervoor gereserveerd staande middelen volstrekt onvoldoende zullen zijn. Raadslid Rob Roos van Streekbelangen zegt dat er circa 3 miljoen voor de brug staat gereserveerd en dat eventuele meerkosten over een periode van 60 jaar afgeschreven kunnen worden. ‘Want het gaat hier om de doelen leefbaarheid en veiligheid. Ook zijn er kansen om aanvullende subsidies te verwerven, bijvoorbeeld bij Nyenrode, als mede belanghebbende en ook bij de Provincie Utrecht, want het miljoen dat nu al jarenlang gereserveerd staat, is afkomstig van het voormalig BRU en betreft geen middelen vanuit de oorspronkelijke provinciale begroting.’ Streekbelangen oppert als locatie voor de Tweede Vechtbrug ter hoogte van Business University Nyenrode en is ervan overtuigd dat een extra oeververbinding bijdraagt aan de verkeersveiligheid, aan verbetering van de leefbaarheid in de kern Breukelen en een veilige ontsluiting van Nyenrode oplevert. ‘Geen vrachtverkeer en tractoren meer door het Breukelse centrum. De door ons zo gewenste extra brug bevordert het kleinschalige toerisme, versterkt onze economische positie en maakt het Zandpad meer autoluw. Ik kan me niet voorstellen dat daar iemand tegen kan zijn.’ Roos vindt dat een besluit op korte termijn genomen dient te worden. Raadslid Dik van ’t Hof is het hiermee eens en hoopt zelfs dat over dit duimendikke dossier nog dit jaar, een definitief besluit wordt genomen. Om het onderwerp de komende decennia wederom op de kaart te zetten als verkiezingsitem noemt Van ‘t Hof ‘onzinnig’. Ook maakt hij zich zorgen over de conditie van de huidige Vechtbrug gezien het (te) zware verkeer dat zich over deze antieke brug manoeuvreert. Er zijn veel partijen betrokken bij dit vraagstuk; bewoners, ondernemers en horecabedrijven aan de Scheendijk en in het centrum van Breukelen, ieder met zijn eigen visie en belangen. Destijds heeft de ontwikkeling van het recreatiegebied Scheendijk de vraag opgeworpen of er behoefte is aan een extra oeververbinding. Is deze behoefte er nog steeds? Het voorstel van de wethouder geeft misschien nieuwe inzichten aan de raadsleden die zich erover gaan buigen.

2 REACTIES

toussaint h30 augustus 2016 om 22:59

toen ik in breukelen kwam wonen dat was in 1955 was er al spraken over een tweede vechtbrbrug 61 jaar daarna nog geen tweede brug.

ivonne2 oktober 2016 om 15:17

Een tweede Vechtbrug die gaat alles op lossen.?? aldus de wet houder .Geen vrachtwagens die langs fietsende schoolkinderen snellen. Geen hordes motoren , wielrijders, hele groepen solexen,en skelters , maar auto luw wordt het Zandpad.Moet de wethouder toch eens uit komen leggen.
Kleinschalig toerisme wil hij. De Vecht dobbert al vol op een mooie dag , ze komen uit de bootjes de kant op, en doen hun behoefte bij ons in de tuin, zeg er wat van en je krijgt een grote mond. Rondvaart boten die via speakers vertellen hoe leuk het is .(voor wie)
Nog meer verkeer en toerisme, voor ons is het wel genoeg zo.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden