Zondag 15 december 2019

NIEUWS Verkeersexamen weer terug in Maarssen en Tienhoven

Extra geld gemeente beschikbaar

MAARSSEN > In de vergadering van de stuurgroep Lokale Educatieve Agenda ( LEA) is gesproken over de organisatie van het praktisch verkeersexamen. Op voorstel van een vertegenwoordiging van de schoolbesturen is besloten een éénmalige bijdrage van € 3.000,-- uit het LEA budget te verstekken om de organisatie van het praktisch verkeersexamen in de kernen Maarssen, Maarssenbroek en Tienhoven duurzaam te continueren. Met behulp van dit budget zal de coördinatie van het praktisch verkeersexamen 2017 uit worden gevoerd én de

organisatie dusdanig vorm worden gegeven dat de coördinatie na 2017 op eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd. Voor de jaren na 2017 zullen de deelnemende scholen de coördinatie op zich nemen zonder extra financiële ondersteuning vanuit de LEA budgetten. Onderzocht zal worden of bij toerbeurt scholen de taak op zich kunnen nemen of de school die de coördinator levert financieel wordt gecompenseerd door de overige scholen.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden