Vrijdag 22 november 2019

NIEUWS Stank Leidsche Rijn blijft een raadsel

LEIDSCHE RIJN > De fractie D66 heeft op 8 februari 2018 mondelinge vragen gesteld over stankoverlast in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern met ook het verzoek om het bevindingenrapport van de VrU met de gemeneteraad te delen. “Dit rapport hebben wij inmiddels ontvangen. In vraag 4 is verzocht om de oorzaak van de stank, zodra deze bekend is, met uw raad te delen. In reactie hierop kan ik aangeven dat de oorzaak tot op heden helaas niet is achterhaald. Wel kan ik u, ter beeldvorming, een reconstructie aanbieden over de ambtelijke inzet om de oorzaak van de stank te achterhalen’, aldus wethouder Lot van Hooijdonk in een memo aan de raad.


Reconstructie

De VrU heeft meerdere meldingen ontvangen van een geur, die zich langzaam vanaf de Kernkade richting Leidsche Rijn/ Vleuten verplaatste. De meldingen varieerden van zeer sterke geur, hele erge stank, zwavellucht en mestlucht, gaslucht en rioollucht. Later in het proces en uit waarnemingen van RUD Utrecht en VrU leek het meer om een zwavellucht/ bitumenlucht te gaan. Naast de VrU is ook de RUD Utrecht ter plaatse geweest. Ook heeft de HDSR een melding ontvangen. De adviseur gevaarlijke stoffen van de VrU heeft geen gevaarlijke stoffen gemeten. De RUD Utrecht is bij verschillende afzonderlijke bedrijven nagegaan of de geur daar van afkomstig kon zijn, maar dit bleek steeds niet het geval. Ook is aandacht besteed aan uitgevoerde onderhoudswerken aan de Proostwetering, aan werkzaamheden aan de gemalen in dat gebied en aan eventuele overlast uit een kapot riool. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat er geen scheepsbewegingen geweest zijn die als gevolg van ontluchting voor stankoverlast zouden kunnen zorgen.

“Zoals u kunt zien zijn er meerdere invalshoeken gevolgd om de oorzaak te achterhalen. Helaas is dit niet gelukt. Mogelijk was er sprake van een combinatie van kleinere bronnen op hetzelfde moment die achteraf niet meer te achterhalen zijn’, aldus wethouder Lot van Hooijdonk

Nieuwe meldingen

Twee weken later zijn er opnieuw meldingen ontvangen over geuroverlast. Ook deze meldingen zijn onderzocht en helaas is het opnieuw niet gelukt om de oorzaak te achterhalen. Wel heeft de betrokken gemeentelijke toezichthouder een telefoonnummer bekend gemaakt, zodat er snel gereageerd kan worden. Het zoekgebied (lees: de vermoedelijke bron van de geur) is overigens wel verkleind tot een deel van Lage Weide

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden