Maandag 21 januari 2019

NIEUWS Stichtse Vecht kan duurzame energie leveren aan stad Utrecht

REGIO > Zestien samenwerkende gemeenten, waaronder Stichtse Vecht en Utrecht, lieten onderzoeken hoeveel energie we in onze regio nu en in de toekomst gebruiken, hoe we energie kunnen besparen en hoe we zoveel mogelijk duurzame energie kunnen opwekken. Het resultaat van deze analyse staat in dit rapport Energietransitie Regio U16 – Een verkenning van energieverbruik en potenties. Er zijn veel verschillen tussen de gemeenten, is een van de conclusies in het rapport

Naast een paspoort voor de totale regio hebben we ook de energiebalans per gemeente in kaart gebracht. De potenties van de hernieuwbare bronnen kunnen per gemeente sterk verschillen. Het is dus raadzaam om goed naar de kansen en beperkingen op schaal van een gemeente of combinatie van (omringende) gemeentes te kijken. Om op hoofdlijnen een indruk te krijgen van vraag en aanbodzijde per gemeente, hebben we de balans van warmte en elektriciteit per gemeente in één beeld geschetst. Bij deze vergelijking gaan we ervan uit dat de warmtevraag of mobiliteit nog niet door elektrificatie wordt ingevuld.

Wat direct opvalt als we de energievraag en de potentie naast elkaar zetten, is dat alle gemeenten een mismatch hebben tussen de gevraagde en de opgewekte energiemix. Bij

een groot deel van de gemeentes is de mismatch vergelijkbaar op schaal van U16. Zo is in veel gemeenten meer potentie voor het produceren van elektriciteit dan de geschatte vraag in 2050. Het potentiele aanbod van warmte uit warmtebronnen is in veel gemeenten juist kleiner ten opzichte van de vraag.

Er zijn onderling ook wat opvallende verschillen, met name tussen het stedelijk gebied en de meer landelijke gemeentes. Zo hebben de gemeentes Utrecht en Nieuwegein een veel

grotere warmte- en elektriciteitsvraag dan de gemeentes in potentie zelf kunnen opwekken. Naastgelegen gemeente Woerden kan daarentegen technisch gezien zowel meer

warmte als elektriciteit opwekken dan er vraag is. En ook omliggende gemeentes als Montfoort en Stichtse Vecht kunnen aanzienlijk meer elektriciteit opwekken dan nodig is om in de eigen vraag te voorzien. Uit bovenstaande kunnen we dus stellen dat niet alleen de mismatch in de eigen gemeente, maar ook de mismatch in die van naast gelegen gemeenten er toe doet: Een appèl om samen te werken en strategische keuze op elkaar af te stemmen.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden