Zaterdag 21 september 2019

NIEUWS Sloopkogel hangt al voor Daalse Hoek bij Plesmanlaan

MAARSSEN > De gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met de sloop van het voormalig pand De Hoeksteen aan de Plesmanlaan in Maarssen-Dorp.

Het gebouw Plesmanlaan 466 is onderdeel van de woningbouwplannen rond de Daalsehoek, maar de planvorming ligt sinds 16 januari 2018 stil. De raadscommissie Fysiek Domein concludeerde destijds dat de planvorming nog niet besluitrijp was. Het raadsvoorstel is vervolgens door het college teruggetrokken. Hierbij werd aangegeven dat de zeven beslispunten van het raadsvoorstel van het plan zodanig met elkaar verweven waren dat separate besluiten hierover tot onduidelijkheid zullen leiden. Een van die beslispunten was de aankoop van het perceel Dr. Plesmanlaan 466. Met de eigenaar was reeds een concept koopovereenkomst afgesloten met als ontbindende voorwaarde het beschikbaar stellen van het krediet door de raad.

Het perceel ligt midden in het plangebied en is eigendom van stichting Reinaerde, Stichting Reinaerde wil graag duidelijkheid over deze overeenkomst. Het college gaat daarom vooruitlopend op verdere planvorming, de raad consulteren over een strategische aankoop en zal haar ook verzoeken om een investeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen.

Het perceel betreft de Dr. Plesmanlaan 446 te Maarssen. Het pand is door Stichting Reinaerde lange tijd in gebruik gegeven als anti kraak. Inmiddels staat het pand bijna twee jaar leeg. Zodra de raad hier positief over beslist, wordt het perceel aangekocht. De intentie is om aansluitend het gebouw te slopen om verdere vernielingen of vandalisme te voorkomen.

‘We benadrukken dat de mogelijk aankoop niet betekent dat we de ontwikkeling weer ter hand hebben genomen. Het is daarom nog niet bekend wanneer het plan opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming. Betrokken partijen worden hier te zijner tijd over geïnformeerd’, aldus een woordvoerder van de gemeente. De ontwikkeling betrof een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het omvatte nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul op de meter appartementen, 6 twee onder een kap woningen, 11 vrijstaande woningen en een buitenruimte.

1 REACTIE

JB11 februari 2019 om 13:58

Maarssen slibt zolangzamerhand dicht met al die nieuwbouw. In de spits is er niet bijna niet meer doorheen te komen en dan is het nog niet eens hoogseizoen, want dat gaat de brug ook nog eens regelmatig open. Tijdens de verkieizingscampagne van de gemeenteraad hadden diverse partijen hun mond vol over groenbehoud in de dorpskernen. Van deze keuzes lijkt echter weinig meer over. En weer prefereren financieen weer boven groen....

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden