Zondag 22 september 2019

NIEUWS Effecten opknappen Noordelijke Randweg nu voldoende onderzocht

UTRECHT > De Commissie m.e.r. heeft het aangepaste milieueffectrapport voor de Noordelijke Randweg Utrecht beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten die optreden tijdens de aanlegfase nu voldoende beschrijft.

Het plan

De gemeente Utrecht wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) aanpassen om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren. Het tracé loopt van het Gandhiplein tot aan het Robert Kochplein. Op dit moment mag daar 70 km/u per uur worden gereden en liggen er drie gelijkvloerse kruisingen. In 2014 heeft de gemeenteraad van Utrecht besloten de NRU aan te passen naar 80 km/u, en om de drie kruisingen ongelijkvloers te maken, waarvan minimaal één verdiept. Op basis van deze uitgangspunten zijn verschillende tracévarianten ontwikkeld. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. Op advies van de Commissie m.e.r. heeft de gemeente een aanvulling op het MER gemaakt omdat de effecten tijdens de aanlegfase onvoldoende waren onderzocht. Zij heeft de Commissie vervolgens gevraagd de aanvulling op het rapport te toetsen.

Het advies

De aanvulling op het milieurapport geeft meer inzicht in de effecten op leefbaarheid en verkeersdoorstroming tijdens de aanlegfase. Verschillende varianten en maatregelen voor minder hinder zijn onderzocht. Zo beschrijft het rapport onder andere de effecten van een tijdelijke weg op het tracé van de NRU tijdens de werkzaamheden. Daaruit blijkt dat het verkeer bij een bredere tijdelijke weg (2 keer 2

rijstroken, in plaats van 2 keer 1 rijstrook) beter doorstroomt. Dit zorgt voor minder verkeerstoename (en daarmee minder geluidshinder en betere luchtkwaliteit) in de wijk Overvecht, maar leidt rondom de NRU wel tot extra geluidsbelasting, een lichte verslechtering van de luchtkwaliteit en tot meer bomenkap.

Op de website vindt u het volledige advies.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden