Woensdag 26 juni 2019

NIEUWS Maaien in de Oostelijke binnenpolder Tienhoven

TIENHOVEN > Natuurmonumenten heeft de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven weer in beheer genomen, nadat de vrachtwagens en kranen afgelopen februari het terrein hebben verlaten. De Provincie Utrecht heeft het gebied ontwikkeld tot Europese topnatuur met nieuwe petgaten, schrale graslanden en natuurvriendelijke oevers. Dit voorjaar heeft een roerdomp daar al dankbaar gebruik van gemaakt.

Maaien en beweiden

Tijdens het broedseizoen ligt het beheer even stil om de vogels alle rust te bieden die ze nodig hebben. Medio juni zal Natuurmonumenten weer beginnen met het maaien van de hogere gronden. Delen van het gras blijven hierbij staan om beschutting te bieden aan jonge vogels. Ook wordt er vee ingezet om percelen te beweiden. Dit stimuleert de diversiteit in het gebied, waar insecten en vogels zoals de zwarte stern weer van profiteren.

Bokashi

Het maaisel wordt verwerkt door een natuurboer uit Tienhoven, Wilco van der Vaart. Hij gebruikt het als voer voor paarden, koeien en jongvee. Ook onderzoekt Wilco de mogelijkheden van bokashi, een methode om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. “Je kunt het eigenlijk zien als voer voor het bodemleven”, aldus Wilco

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN



© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden