Zondag 22 september 2019

NIEUWS Nieuwbouw basisscholen Passiebloemweg Vleuten

Door Carla Wouterson

VLEUTEN > De gemeente wil de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen aan de Passiebloemweg mogelijk maken. De nieuwbouw komt in de plaats van de gebouwen die nu op de locatie aan de Passiebloemweg in Vleuten staan.

In november 2018 is het startdocument ‘Nieuwbouw twee basisscholen aan de Passiebloemweg te Vleuten’ vastgesteld door het college. Dit is de start van de ontwikkeling van de nieuwe schoolgebouwen. Hierover was dinsdag 4 juni een inloopavond in het Wijkservicecentrum met als doel tips en aandachtspunten van omwonenden te verzamelen. Het was een inloopavond zonder centrale presentatie van studies van de het nieuwe bestemmingsplan. Diverse medewerkers van de gemeente waren aanwezig om geïnteresseerden te informeren. Welke scholen op deze locatie komen is nog niet bekend. Wel is bekend wat de maximum grootte van de scholen zal zijn. De twee scholen samen krijgen een BVO van 7400 m2 en een footprint van max. 3000 m2. De nieuwe scholen zullen waarschijnlijk uit drie lagen bestaan. De hoogte ervan is nog onbekend. Er is een buitenruimte voor twee scholen van min. 2700 m2 en fietsparkeren voor 800 fietsen, auto parkeren voor max. 101 auto’s. Nu staan er nog drie gebouwen op de locatie en dat worden er twee. De bouw van de eerste nieuwe school gaat van start in het eerste kwartaal van 2021, evenals het bekendmaken van het ontwerp en de voorbereidingen voor de tweede school. In het derde kwartaal van 2022 start de bouw van de tweede school die in het eerste kwartaal van 2024 gereed zal zijn. Er zal gefaseerd worden gebouwd. d.w.z. dat er eerst één bestaand noodgebouw wordt gesloopt en als de eerste nieuwe school gerealiseerd is, volgt de volgende school. Veel vragen konden nog niet beantwoord worden, omdat deze worden meegenomen in de verdere uitwerking van het bestemmingsplan. Een ouder vroeg of dit alles niet ten koste zou gaan van de kinderen omdat zij gedwongen moeten verhuizen. Ongemak zou zo veel mogelijk worden voorkomen, antwoordde een ambtenaar. Voor wat betreft de nieuwe afhandeling van het verkeer rond de scholen werd door iemand opgemerkt dat de beoogde Kiss & Ride voorziening aan de Passiebloemweg niet wenselijk is, maar dat deze beter aan de Landschapsbaan kan komen. Ook vond een bewoner de verkeersveiligheid voor fietsers discutabel en pleitte ervoor van de Passiebloemweg een fietsstraat te maken en eenrichtingverkeer in te stellen op de locatie van de parkeerplaats. Dit alles zou worden meegenomen in de beoordeling. De volgende stap om de nieuwbouw te realiseren, is het vaststellen van de kaders en randvoorwaarden van het project. Deze uitgangspunten vormen de basis voor een nieuw bestemmingsplan, waaraan de bouwplannen van de scholen moeten voldoen.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden