Zondag 15 september 2019

NIEUWS Buren van Rijnenburg en Reijerscop dringen aan op geluidsonderzoek

LEIDSCHE RIJN > In een brief aan Utrechtse raadsleden dringen de Buren van Rijnenburg en Reijerscop aan om een extra onderzoek naar geluid. Het gaat de belangenvereniging niet vlot genoeg en daarom is er een klemmend beroep gedaan door de BVRR op de gemeenteraad.

Brief aan de raad

In de discussie over het vervolgproces Rijnenburg en Reijerscop heeft de wethouder toegezegd een second opinion te willen uitvoeren over geluid en slagschaduw van windturbines. Niet duidelijk is welke aspecten hierbij zullen worden onderzocht. Wij vragen de raadsleden om aan te dringen op onderzoek naar laagfrequent geluid. We hopen dat u dit verzoek z.s.m. nog voor het reces aan de orde wilt stellen.

Er zijn tot nu toe twee soorten geluidsonderzoeken gedaan (uitgevoerd door DGMR): enerzijds naar wettelijke geluidsnormen en anderzijds naar hoorbaarheid van geluid zie bijlage 5 en 7 van het concept voorstel College van 3 april 2019. Bij dit laatste rapport ontbreken overigens nog de gegevens van het geluid in de polder. Wij hebben u hierover eerder geïnformeerd. Dit ontbrekende rapport is door de wethouder toegezegd. In deze onderzoeken gaat het steeds om cumulatief geluid. Er is dus geen specifiek onderzoek gedaan naar het afzonderlijke laagfrequente geluid.

Als Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) vragen we de raadsleden er bij de wethouder op aan te dringen een second opinion onderzoek te laten verrichten op de reikwijdte en mogelijke gezondheidseffecten van laagfrequente geluid in relatie tot de grote windturbines met tiphoogte van 230 of 225 meter en rotor diameter van 150 meter, zoals voorgesteld in de scenario’s voor Rijnenburg en Reijerscop.

Bewoners hebben vanaf het begin van het participatieproces steeds zorgen geuit over gezondheidsaspecten van hoorbaar en niet hoorbaar laagfrequent geluid. Zowel leden van de uitwerkingsgroep als ook BVRR (en vele mensen uit onze achterban) hebben deze vraag steeds opnieuw naar voren gebracht. Over dit onderwerp is er een aanhoudende stroom van internationale onderzoeken bekend die steeds meer indicaties geven van ernstige gezondheidsklachten die kunnen optreden als gevolg van laagfrequent geluid.

Omdat een dergelijk onderzoek nog steeds niet is verricht vragen wij u er met klem bij de wethouder op aan te dringen dat er nu een degelijk onderzoek gerealiseerd wordt en dit te laten uitvoeren door een onafhankelijke wetenschappelijke instelling.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden