Zondag 20 oktober 2019

NIEUWS Zorgen over natuur en rust bij Oud-Zuilen blijven

OUD-ZUILEN > De zorgen over de aantasting van de natuur en rust in het poldergebied bij de Vecht bij Oud-Zuilen en Overvecht blijven.

Het Smeerboelfestival gaat nu niet door, maar voor volgend jaar staat de deur wel op een kier. De organisatie denkt dat het best kan op die locatie en wil in overleg met de bewoners en Slot Zuylen voor 2020. De Utrechtse politiek heeft ook vragen gesteld, want de Partij voor de Dieren is ook bezorgd voor de toekomst. D66 denkt dat het wek losloopt en zien geen bezwaar tegen het festival met zeker 10.000 bezoekers.

Om duidelijk te maken dat het gewoon geen geschikte locatie is, overhandigde de directeur van Slot Zuylen namens 3254 inwoners alsnog de petitie Tegen de organisatie van het Smeerboelfestival in het natuurgebied naast Slot Zuylen” aan de Utrechtse gemeenteraad.

In Stichtse Vecht maken Lokaal Liberaal en PvdA zich grote zorgen over de gang van zaken net over de gemeentegrens.

Aan het college zijn ook vragen gesteld, maar uit de raadsinformatiebrief is niet op te maken of Stichtse Vecht nu echt tegen is en het college neemt ook geejn standpunt in richting Utrecht. Gekozen is voor de rol als doorgeefluik van zorgen en bezwaren. ‘De directrice van Slot Zuylen heeft ons geïnformeerd over dit evenement. Zij zijn als omwonenden benaderd door de organisatie van Smeerboel. Naar aanleiding van deze informatie hebben wij contact gezocht met de gemeente Utrecht en aangegeven dat de inwoners van Oud-Zuilen zich ernstige zorgen maken over dit evenement. Utrecht heeft aangegeven dat zij het proces van de vergunningverlening doorlopen en daarbij de bezwaren van de inwoners meenemen. Te denken valt aan geluidsoverlast, beschadiging archeologische tunnels, zwerfafval, flora en fauna en de verkeersdrukte die het evenement met zich meebrengt. Utrecht heeft aangegeven dat de inwoners de mogelijkheid hadden om een zienswijze in te dienen voor dit evenement. Op 4 juli zijn wij door Utrecht geïnformeerd over de mogelijkheid tot zienswijze. Vervolgens zijn alle betrokken partijen en inwoners die zorgen bij ons hebben geuit, door ons persoonlijk geïnformeerd over deze mogelijkheid. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Op 17 juli jl. heeft de organisatie van het festival bekend gemaakt de vergunningsaanvraag voor de locatie naast Slot Zuylen in te trekken. Wij hebben Utrecht gevraagd om een terugkoppeling te geven aan degene die een zienswijze hebben ingediend. Wij zien het als onze rol om intensief contact te hebben met Utrecht en de belanghebbenden in Oud-Zuilen’, aldus het college in een verklaring.

Foto: Gemeente Utrecht

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden