Zaterdag 21 september 2019

NIEUWS Nieuwe woningen aan de Akkrumerraklaan

LEIDSCHE RIJN > Aan de Akkrumerraklaan, ter hoogte van nr 42 en 62, is een plan ontwikkeld voor de bouw van 4 nieuwe woningen. Ruimtelijk en functioneel sluit dit plangoed aan bij de omgeving. Voor een goede inpassing van de nieuwe woningen is een aantal uitgangspunten van toepassing, zoals:-De inhoud van elke woning is 450 m3. De woningen bestaan uit 3 lagen en hebben een plat dak. De derde laag ligt rondom iets terug ten opzichte van de gevels.

Er zullen 5nieuwe bomen verdeeld over de percelen wordt geplant. -Per woning zal worden voorzien in parkeergelegenheid op eigen terrein voor 2 auto’s. Het bouwplan om 4 woningen te realiseren was niet opgenomen in het huidige bestemmingsplan. Daarom is een uitgebreide procedure doorlopen. De ontwikkelaar heeft de omgevingsvergunning aangevraagd en daarbij rekening gehouden met de uitgangspunten van de gemeente. De gemeente heeft de aanvraag getoetst en is voornemensde vergunning te verlenen.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden