Zaterdag 21 september 2019

NIEUWS Nieuw parkrestaurant bij De Tol aan het Maximapark

VLEUTEN > De grote horecazaak met een drive-in op de Hindersteinlaan in Vleuten was niet gewenst en daar werd door de gemeente eind vorig jaar een stokje gestoken. Te veel verkeer op een toch al kwetsbare plek met veel fietsers. Met de initiatiefnemer is alles nu bijna geregeld, hij gaat naar een andere locatie met zijn horecazaken en wil ook wel de grond verkopen aan de gemeente.

En dan komt er waarschijnlijk wel een restaurant bij De Tol aan Het Lint bij het Maximapark ‘Een belangrijk aandachtspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is de verkeersaantrekkende werking, omdat de toegangsweg naar de locatie het Lint kruist. De Parkorganisatie is gevraagd om mee te denken over het nieuwe bestemmingsplan. Volgens hen past een parkrestaurant, zonder drivethrough, heel goed op deze plek in het Máximapark én bij de entree van Vleuten. Daarnaast zien zij ook mogelijkheden voor een aanvullende functie, bijvoorbeeld een sport of leisure faciliteit of een cultureel-maatschappelijk functie’, aldus het college. Het voorstel is om in het nieuwe bestemmingsplan de horecabestemming, met uitzondering van de drive-through, te handhaven. De omvang van de horecafunctie mag, conform het erfpachtcontract, maximaal 1.400 m2 bvo bedragen. Het vorige bestemmingsplan stond meer bebouwing toe. Deze ruimte willen we gebruiken om aanvullende functies planologisch mogelijk te maken, te weten creatieve bedrijvigheid, sport, cultuur, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen. Met dit nieuwe bestemmingsplan blijft de ontwikkeling van één of meerdere restaurants op locatie De Tol mogelijk.

.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden