Zaterdag 21 september 2019

NIEUWS Vaart achter bouwplannen Zogwetering

MAARSSEN > De Woonvisie met harde afspraken over bouw van sociale huurwoningen is klaar en de Routekaart naar Klimaatneutraal wordt de komende maanden vastgesteld door de gemeenteraad.

Dus de kaders voor de nieuwe grote wijk bij de Zogwetering in Maarssen-Dorp kunnen getrokken worden. Begin volgend jaar moet in grote lijnen duidelijk zijn wat voor een soort wijk aan de noordkant van het dorp komt bij de Vecht en de polders op de plaats van de gemeentewerf en waterzuivering, die verplaatst is naar Leidsche Rijn. Het is nog niet bekend wat er met het hordenhol, het onderkomen van de Scouting gaat gebeuren. Ook De Sirkel moet weg, het plan was om de kringloopwinkel wellicht een plek te geven bij de nieuwe gemeentewerf, maar daar is nog geen nieuwe locatie van bekend.

De gemeente zet nu vaart achter de plannen. Op het weiland met de paardjes ligt een voorkeursrecht van de gemeente, die dus als eerste de grond kan kopen, maar de claim mag niet te lang duren. Veel grond, van de gemeentewerf, is al in bezit van de gemeente en het Waterschap, eigenaar van de ontmantelde zuivering, komt de gemeente er ook wel uit. De regie over de invulling is eigenlijk totaal in handen van de gemeente, dus gasloos ligt voor de hand, gezien de klimaatambities met ook andere vormen van het opwekken van energie. De buurt rond de grote nieuwbouwwijk mag ook meepraten over de invulling en uitstraling van de nieuwe woonwijk. ‘Vindt u het leuk om mee te denken over de uitgangspunten voor het gebied en de mogelijk nieuwe invulling, dan kunt u zich opgeven voor de participatiewerkgroep’, zo is de uitnodiging aan de inwoners rond de Zogwetering. Na de zomer wordt meer bekend over het participatieproces.

De wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen heeft knelpunten en wensen op een rij gezet. ‘De verkeersontsluiting vanuit de mogelijke bouwlocatie is momenteel onvoldoende om extra bewoners uit een nieuwbouwwijk aan te kunnen. De bestaande ontsluitingsweg via de Diependaalsedijk, Driehoekslaan en Dr. Plesmanlaan is momenteel zeer druk en geeft daarmee filevorming en verkeersonveilige situaties voor gemotoriseerd- en fietsverkeer en voetgangers. De capaciteit van de ontsluitende wegen is onvoldoende om op veilige wijze het verkeer te verwerken’, is de conclusie van de wijkcommissie, ook omdat het Zandpad straks als fietsstraat ook niet beschikbaar is. Verder zijn er zorgen over de druk op de voorzieningen als huisartsen en scholen als er honderden nieuwe inwoners bijkomen. De wijkcommissie vraagt zich af of bebouwing met relatief goedkope sociale woningen en middensegmentwoningen tegenstrijdig is met het bereiken van een ruim opgezette wijk met laagbouw die aansluit bij de wijk Zogwetering en de omringende bebouwing aan de Diependaalsedijk en Machinekade. Voor een dichte bebouwing met een groot aantal bewoners per vierkante meter is deze locatie niet geschikt, zo stelt de buurt.

4 REACTIES

B Huberts19 augustus 2019 om 10:14

Ben verbaasd over de enthousiaste berichtgeving van de VAR rondom dit project. Gezien de nieuwe Europese stikstof regels en de ligging nabij het natuurgebied Bethunepolder welke onderdeel is van een gekwalificeerd Natura 2000-gebied is de kans minimaal dat het ooit tot een ontwikkeling komt op deze locatie.

Nico uit Loenen22 augustus 2019 om 12:25

Met die Stikstof uitspraak van de Hoge Raad kunnen we het hier inderdaad ook wel schudden als dit tot een rechtszaak leidt. Laten we maar wat meer in Oost-Nederland bouwen waar nog ruimte zat is en het groene hart sparen.

Arie24 augustus 2019 om 18:14

Oost-Nederland? Gaat U daar dan wonen?
Of moet Maarssen in de toekomst alleen nog maar toegankelijk zijn voor mensen met een dikke portemonnee? Met deze redenering zou er geen enkele nieuwbouwwijk meer van de grond komen in deze regio.
Niet alles is even uniek en waardevol. Hier is de werkgelegenheid en daarom moet er hier ook gewoond kunnen worden.

Arie24 augustus 2019 om 18:14

Oost-Nederland? Gaat U daar dan wonen?
Of moet Maarssen in de toekomst alleen nog maar toegankelijk zijn voor mensen met een dikke portemonnee? Met deze redenering zou er geen enkele nieuwbouwwijk meer van de grond komen in deze regio.
Niet alles is even uniek en waardevol. Hier is de werkgelegenheid en daarom moet er hier ook gewoond kunnen worden.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN



© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden