Vrijdag 18 oktober 2019

NIEUWS Buurtveiligheidsteam in Harmelen

HARMELEN > In Harmelen en Molenvliet zijn sinds kort buurtveiligheidsteams actief. Samen met buurtbewoners, wijkagent en gemeentelijke toezichthouders vormen de buurtregisseur en de ambtenaar openbare orde en veiligheid de spil van dit team.

Bewoners beslissen mee welke problemen aangepakt worden. De focus ligt dan ook op overlastthema's die bewoners zelf belangrijk vinden.

Een buurtveiligheidsteam kijkt naar de behoefte van de buurt bij de aanpak van overlast. Naast de buurtbewoners die deel uitmaken van het buurtveiligheidsteam mogen buurtbewoners (mee)beslissen met welke problemen het team aan de slag gaat. Door duidelijke afspraken met alle partijen te maken over de aanpak van een probleem, kunnen zichtbare resultaten worden geboekt. Professionals en bewoners werken met elkaar samen en wanneer de problematiek in de wijk daarom vraagt, wordt het team verder uitgebreid met jongerenwerk Buurtwerk, Woerdenwijzer, woningbouwvereniging Groenwest, winkeliersvereniging, schooldirecties en anderen.

Bijeenkomsten buurtveiligheidsteams

Elke maand vergaderen de buurtveiligheidsteams. Iedereen is welkom en kan onderwerpen inbrengen. Wilt u zicht aanmelden of heeft u aandachtspunten/agendapunten? Mail deze naar wijk.m@woerden.nl.

Het BVT Harmelen vindt elke eerste dinsdag van de maand plaats van 15.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis, Schoollaan 8. Het BVT Harmelen is op zaterdag 7 september ook aanwezig op de Septembermarkt.

Het BVT Molenvliet vindt elke derde dinsdag van de maand plaats van 15.00 tot 16.00 uur in het Wijkcentrum, Stromenlaan 132.

Foto: Gemeente Woerden

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden