Dinsdag 10 december 2019

NIEUWS Woonvisie Woerden nadruk op doorstroming, gemengde wijken en nieuwe initiatieven

WOERDEN > In de periode tot 2024 gaat Woerden vooral bouwen voor doorstroming, 1- en 2-persoonshuishoudens èn een mix aan doelgroepen. Ook moeten nieuwe initiatieven de ruimte krijgen en is het belangrijk betaalbare woningen te bouwen. Deze vijf speerpunten voor bouwen en wonen tot 2024 stelt het college voor aan de raad. Ze zijn te vinden in de Woonvisie Woerden Woont 2019 – 2024, waar de raad zich binnenkort over buigt.

De Woonvisie geeft de koers en de ambities aan voor het Woerdense woonbeleid. Dat is belangrijk, want de druk op de Woerdense woningmarkt is enorm. In Kamerik, Harmelen, Zegveld en Woerden vinden vooral starters en senioren maar moeilijk een passende woning. Ook stagneert de doorstroming en stijgen de prijzen hard. Een hele andere situatie dan in 2015, toen aan het einde van een diepe crisis de vorige Woonvisie werd vastgesteld. Hoog tijd dus voor een herziening, ook omdat de woonvisie de kaders geeft voor afspraken met de woningcorporatie en de markt.

Meer betaalbare woningen

De herziene Woonvisie loopt tot 2024, maar kijkt ook verder vooruit. Het college wil in de periode tot 2040 20% van de nieuwbouw voor sociale huur bestemmen, 10% voor middenhuur en 20% voor goedkope en betaalbare koop voor de middeninkomens.

Wethouder Tymon de Weger (wonen): “Door meer middenhuur en betaalbare koopwoningen toe te voegen, komt er meer doorstroming op gang en pakken we het scheefwonen aan. We maken daar dan ook afspraken over met woningcorporatie en ontwikkelaars. Verder gaat onze aandacht vooral uit naar de groepen die het extra nodig hebben, zoals senioren, mensen met een fysieke of mentale beperking en mensen met een laag inkomen.”

Meer en sneller bouwen

Al met al moet er meer en sneller gebouwd gaan worden. In het Actieprogramma Woningbouw was al vastgelegd dat er tot 2028 200 - 300 woningen per jaar moeten worden gebouwd in de gemeente Woerden. In de periode 2028 - 2040 zijn dat er jaarlijks gemiddeld 300. Het streven is daarbij om te komen tot een mix van woningen in de wijken. Nieuwbouw moet daarom altijd een aanvulling zijn op de woningen die er al staan.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden