Donderdag 19 september 2019

NIEUWS Inwoners Stichtse Vecht aan de slag tegen gevolgen extreme neerslag

STICHTSE VECHT > In de strijd tegen de overlast door extreme neerslag trekt de gemeente Stichtse Vecht de portemonnee om inwoners te stimuleren om ook zelf maatregelen te nemen.

De gemeente stelt 75.000 euro beschikbaar voor het afkoppelen van regenwater uit de dakgoot en het het aanleggen van groene daken. In de commissie Fysiek Domein kreeg het voorstel veel bijval. ‘Stimuleren is beter dan opleggen’, zo meende VVD-raadslid Wisseborn, want in een eerder aangenomen verordening staat al de mogelijkheid om het verplicht te stellen, maar daar wil de gemeente nog niet aan. Wel vroegen veel fracties zich af of het bedrag wel voldoende zou zijn. Een druppel op de gloeiende plaat, maar het is een begin, zo was het standpunt van de meerderheid van de commissie. Het CDA was al wel bereid om eventueel nog meer geld beschikbaar te stellen. Inwoners moeten wel snel zijn, want als het geld op is, stopt de regeling tijdelijk. De extra subsidie is vanaf 2020 beschikbaar.

‘Het veranderende klimaat vraagt om aanpassing van de buitenruimte tegen overlast en schade door extreme neerslag. Overlast en schade ontstaan als het rioleringssysteem de hoeveelheid gevallen/vallend water niet aan kan. De gemeente zorgt bij rioolvervanging voor een dubbel rioleringssysteem (vuil water -/- hemelwater). Deze subsidieregeling wordt vastgesteld om te stimuleren dat inwoners hun dakafvoeren afkoppelen van het vuilwaterriool. Dat is nodig om de kans op overlast en watervervuiling verder te verkleinen’, aldus wethouder Van Dort in het voorstel van het college. Indien de vrijwillige deelname sterk achter blijft bij de verwachtingen, alsnog gebieden kan aanwijzen om daarbinnen het afkoppelen van grond- en hemelwater te verplichten. Wij verwachten dat wij drie jaar na de datum van openstelling van de subsidieregeling voldoende beeld hebben om uw raad te kunnen adviseren over het handhaven of intrekken van de Hemelwaterverordening.’

De gemeente gaat nu een campagne beginnen en er komt ook een burenbonus voor extra financieel voordeel.

De subsidieregeling geldt voor alle pandeigenaren binnen Stichtse Vecht, maar of je in aanmerking komt hangt af van een aantal factoren. Ook wordt er samengewerkt met communicatiecampagnes en activiteiten van de klimaatklaar website, maar ook met de bewustwordingscampagne ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’ met veel minder tegels. Als de gemeenteraad volgende maand instemt met het voorstel, en dat gaat gebeuren, dan maakt de gemeente bekend hoe en waar je de subsidie aan kunt vragen.

1 REACTIE

angela17 september 2019 om 21:6

Er had al heel veel meer bekendheid en wat subsidie moeten zijn toen de opgehoogde wijken in Kockengen werden opgeleverd. Ook nu zijn die weer grotendeel bijna helemaal met tegels dicht gelegd . Dit vind ik een grote gemiste kans om het anders te kunnen en willen doen.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden