Zondag 15 december 2019

NIEUWS Goed Weidevogelseizoen in de Utrechtse Venen

REGIO > Afgelopen voorjaar hebben ruim 140 veehouders in De Utrechtse Venen zich weer volop ingezet voor de weidevogels. Met resultaat, want ze slagen erin om het aantal grutto’s in het gebied op peil te houden. Dit terwijl de grutto landelijk de afgelopen jaren blijft afnemen.

In het gebied werden in april zo’n 550 gruttopaartjes geteld. 70% van hen had eind mei nog kuikens, een teken dat er voldoende aanwas zal zijn voor de toekomst. Daarnaast werden evenveel scholeksters (230 paar) en kieviten (440 paar) geteld als in 2018, bij de tureluur viel een toename tot 240 paartjes te noteren.

Het gaat dus goed, maar dat dit gaat niet vanzelf. De veehouders investeren veel tijd en energie in het beheer. Zo wordt er jaarlijks -verdeeld over 70 locaties, 20 hectare aan percelen plas-dras (nat en drassig) gehouden en wordt er op ruim 650 hectare later gemaaid of beweid op een manier die goed uitpakt voor de weidevogels. Dit voorjaar werd daar bovenop op nog 100 hectare extra laat gemaaid voor de weidevogels.

De 140 veehouders zijn aangesloten bij Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen, die het weidevogelbeheer coördineert. De Gebiedscoöperatie heeft als doel natuur-, landschapswaarden en waterkwaliteit te bevorderen. Het behouden van de weidevogels is daar een belangrijk onderdeel van.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met veldcoördinator René Faber, 06-25435700

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden