Vrijdag 18 oktober 2019

NIEUWS Plan van aanpak lood in bodem in de provincie

REGIO > De provincie Utrecht heeft een aanpak opgesteld om de risico’s van lood in de grond te beheersen. Verspreid door Nederland zit in meer of mindere mate lood in de bodem en dat vormt een potentieel gezondheidsrisico voor jonge kinderen. In de provincie Utrecht komt dit voor in een aantal gebieden. De provincie gaat inwoners voorlichten over risico’s en hygiënemaatregelen, beheerders van speelplekken adviseren en subsidie verstrekken aan gemeenten om hun lokale aanpak vorm te geven.

De bodem is weliswaar een stuk schoner dan vroeger, maar toch is de grond nog niet overal schoon. In opgehoogde veenweidegebieden, oude binnensteden en locaties met lintbebouwing wordt regelmatig een hoger loodgehalte gemeten. Dit zijn de zogenoemde aandachtsgebieden voor diffuus lood. Lood kan een nadelig effect hebben op kinderen als ze gronddeeltjes met lood inslikken. Het nieuwe ‘handelingskader diffuus lood in de bodem’ geeft richting aan de beheersing van deze risico’s.

Meer informatie over wat de provincie doet en wat u zelf kunt doen om de risico’s van diffuus lood te beheersen is te vinden op de pagina Let op lood.

Foto: provincie Utrecht

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden