Maandag 14 oktober 2019

NIEUWS Zorgen om verdwijnen atletiekbaan Amaliapark

LEIDSCHE RIJN > De plannen om de atletiekbaan in het Amaliapark in Leidsche Rijn te schrappen, vallen verkeerd bij de sport en een deel van de gemeenteraad.

In het bezuinigingspakket bij de begroting 2020 heeft het college een structurele bezuiniging van 65.000 euro opgenomen vanaf 2021, door de omvorming van Atletiekbaan Amaliapark naar een Urban Sportpark.

‘Het kunnen beoefenen van urban sports in de stad is een wens die wij vaker horen. Toch lijkt dit een ingrijpende maatregel, vooral voor de betrokken verenigingen’, aldus de fracties van CDA, Stadsbelang, VVD, SP, PvdA, D66 en Groenlinks, die een reeks van vragen hebben ingediend bij het college voor opheldering.

De fracties vragen zich af of er eerder overleg is geweest over bezuiniging op de atletiek in het algemeen of deze baan in het bijzonder en ook wordt gevraagd om inzicht in de

kosten/baten-analyse, ook eventueel van andere sportcomplexen in Utrecht. Verder is de politiek benieuwd of er wel gepraat is met de sportverenigingen over een eventuele verhuizing naar een andere accommodatie.

‘Verenigingen maken de stad en verbinden Utrechters met elkaar. Door het verdwijnen van de atletiekbaan dienen ruim 600 sporters van atletiekverenigingen Hellas, U-track en Phoenix en hardlopers van Trecho, Runn-Inn en Athletic Point een nieuwe sportplek te vinden op de atletiekbaan in Maarschalkerweerd of die in Overvecht’, zo stellen de fracties.

‘Hoe beoordeelt de wethouder de extra druk op andere atletiekterreinen als gevolg van het besluit om atletiekbaan Amaliapark om te vormen tot een Urban Sportpark?’

De bezetting van de atletiekbaan in het Amaliapark zou ver beneden peil zijn, maar is wel gekeken of daar iets aan kan worden verbeterd, aldus de grote meerderheid van de gemeenteraad, die ook nog wijst op de toezegging in de Voorjaarsnota dat er geen achteruitgang nodig zou zijn in de sportinvesteringen en er met efficiëntie al een forse bezuiniging gerealiseerd zou worden. Verder vragen de fracties zich af wat het kost om een nieuw Urban Sport aan te leggen en hoe die sportvoorziening er gaat uitzien. ‘Welke bezetting verwacht het college daarvan? Heeft het college ook al concrete plannen om het gebruik van het ‘Urban Sportpark’ te promoten?’, aldus de fracties van CDA, Stadsbelang, VVD, SP, PvdA, D66 en Groenlinks.

De fracties dringen aan op een beantwoording van de reeks vragen voor de behandeling van de begroting voor volgend jaar, juist gezien de urgentie en afwijking van het bestaande sportbeleid.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden