Maandag 14 oktober 2019

NIEUWS Wijkraad wil luis in de pels gemeente blijven

Ondanks advies Wijkraad: geen fietsenstallingen ‘ondergronds’ in het Leidsche Rijn Centrum. Fietsen staan nu overal op het Brusselplein.
Foto: Dries van Dijk

LEIDSCHE RIJN > Met veel ophef en veel subsidie lanceerde de gemeente Utrecht bijna 10 jaar geleden Wijkraden in de 10 wijken. Na 10 jaar ups en veel downs sneeft de Wijkraad, de gemeente trekt de stekker eruit op 1 januari. De bewonersparticipatie krijgt een bredere vorm in het Wijkplatform, waarin bewoners, ondernemingen, burgerinitiatieven en instanties participeren bij planontwikkeling en probleemoplossingen voor de wijk.

De frustratie hierover bij Wijkraad Leidsche Rijn is groot. Leden als Evalien van Veen, Xander Coolen, Roel Meeuwsen en vele anderen draaiden de Wijkraad zeer ontevreden de rug toe. Te weinig betrokkenheid van gemeentebestuur bij de Wijkraad, adviezen nauwelijks gehonoreerd of gedegen weerlegd. Maar wijkraadsleden Jan Pardon, Chris Douwes en Remco Mantel gaan door. Niet uit optimisme, maar ‘de gemeente gooit het kind met het badwater weg’. De opheffing ‘is een goed voorbeeld, hoe de gemeente met participatie omgaat. Er is vóór ons geparticipeerd, niet van ‘Hoe zouden jullie het willen?’ Elk overleg vooraf heeft ontbroken. We vrezen, dat een hoop ervaring in bewonersparticipatie op specifieke terreinen als verkeer, wijkinrichting, jeugddeelname, bewonersinspraak en -onderzoek (!) verloren gaat bij opheffing van de Wijkraad.’

Problemen als bijvoorbeeld de Musicallaankruising bleef door de Wijkraad op de agenda. Adviezen over de plaatsing van fietsenstallingen in het Leidsche Rijn Centrum werden genegeerd, waardoor het Brusselplein een gratis openbare fietsenstalling dreigt te worden. De raad kwam de afgelopen 10 jaar met adviezen voor verkeer, jeugd/ouderenbeleid, wijkinrichting en inspraak. De gemeente wil nu ambtenaren rechtstreeks met bewoners laten spreken, maar ‘ambtenaren moeten juist leren om goed met participatie van bewoners te werken. We voelen veel tegenwerking, nog steeds! Het probleem ligt vooral daar, terwijl de Wijkraad wordt geofferd.’ De Wijkraad zit nu in een serie van bijeenkomsten met de gemeente voor mogelijkheden om ‘tot inspraak’ te komen. De gemeente vindt Wijkraden ‘te bureaucratisch’. Het Wijkplatform moet per wijk een overlegorgaan op maat worden. Bespreking van processen, mogelijkheden en grenzen, waarbinnen de voortgang van wijkplannen wordt vastgesteld. Bewonersinitiatieven, ondernemingen, maatschappelijke wijkinstellingen praten hierover mee. Marktpartijen als ontwikkelaars en gemeente stellen duidelijke grenzen. Inhoudelijk wil de gemeente vooral over de grootst mogelijke ‘toegevoegde waarden’ van plannen spreken met bewoners. Wijkraad LR is benieuwd naar zijn plaats hierin!

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden