Zondag 15 december 2019

NIEUWS Opening rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn met afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek

LEIDSCHE RIJN > De rioolwaterzuivering aan de Proostwetering in Leidsche Rijn is uitgebreid! Al het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek wordt nu ook in Leidsche Rijn gezuiverd. Waterschap Amstel,

Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkten samen om tot deze oplossing te komen. De uitbreiding is gerealiseerd door aannemersbedrijf GMB. De officiële opening van de rioolwaterzuivering is op woensdag 27 november 2019.

Van 3 zuiveringen naar 1

Het samenvoegen van drie rioolwaterzuiveringen leidt tot grotere efficiëntie en hierdoor financiële en beheersmatige voordelen. Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn is onder andere een extra nabezinktank gebouwd en de beluchtingscapaciteit uitgebreid.


Samenwerking met waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het gezuiverde afvalwater wordt nu geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal. Hiermee ontlasten we de kwetsbare Vecht, waar de zuivering van Maarssen voorheen op loosde. Omdat Maarssen onder waterschap Amstel, Gooi en Vecht valt, werkten we voor dit project nauw met hen samen.

Fijnzeefinstallatie

De zogeheten fijnzeefinstallatie is in het voorjaar van 2020 afgerond. Deze installatie zal straks cellulose (de stof die bijvoorbeeld in toiletpapier zit) kunnen hergebruiken. Aannemersbedrijf Eliquo voert dit werk voor ons uit. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, volgt de open dag voor publiek.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden