Donderdag 12 december 2019

NIEUWS Perspectief voor samenleving in natuur

Door Dries van Dijk

LEIDSCHE RIJN > De mobiliteit van de bevolking is niet alleen speerpunt van de gemeente Utrecht, maar ook fundamenteel in het totaal-perspectief op de bedreigde toekomst. Ingewikkeld?

Maureen Baas, hemelbaas Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg, ontwikkelt - met kunstenaars, wetenschappers en bewoners in de Kathedraal, Proeftuin, Foodlab, Werkplaats en Kerkhof - een visie en strategie, die ook de grootste kritikaster dwingt tot heroverweging. Met kunst als verbeelding van deze ziens- en voelwijze. Metaal Kathedraalwerkers doen dit in januari 2020 al 10 jaar.

De mobiliteit naar een ‘verzoening’ tussen gekwelde mens en gekwelde natuur vereist een veel grotere kennis om een samenleven van mens en natuur als perspectief te ontwikkelen. Baas: ‘Hoogste tijd! Klimaatverandering is de maat, die de verwoesting van biodiversiteit van de schepping door de mens aangeeft. Het besef dat je als intelligent mens absoluut niet slimmer bent dan de natuur om je heen, dringt te langzaam door. Leren van termieten, de grootste in aantal op aarde, dat je je moet aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden. In hun hoge torens bouwen termieten luchtkamers, die door ventilatie de temperatuur leefbaar houden. Vrouwen en mannen wisselen van geslacht en kleur en rol, als de omgeving dit noodzaakt. Mobiel zijn, kunnen veranderen! Ooit kanaliseerden we meanderende beekjes tot rechte kanaaltjes. Maar ‘eau’, water, draagt al het leven. Pas in beweging, meanderen, kan het water letterlijk omhoog klimmen en leven brengen.’

Het vermogen tot herstel is essentieel voor de totale schepping. ‘Wat is de mobiliteit van de mens, 3-hoog achter? Van de student met studieschuld, onvermogen tot klimaatverandering ervarend en geen geld te besteden om duurzaam en basic te leven? We bieden de medemens, maar vooral onze kinderen een legaat, erfenis, om je diep voor te schamen. Voor de invulling van het perspectief, oplossingen, schiet de kennis van onze leraren te kort. Voor goed onderwijs moeten we naar buiten! De intelligentie van de termieten, van de natuur, van de medemens ervaren en ontwikkelen. Pas als we keuzes hebben gemaakt, voor een samen-leven met de natuur kunnen we intelligente technieken toepassen.’

Directe wijkbewoners zijn belangrijk. Achter de Metaal Kathedraal een ‘eetbare woonwijk’ Rijnvliet: 1.000 woningen in een voedselbos. Uitgangspunt voor een natuur-gegrondveste samenleving. Nou, zo ideaal gaat dat nog niet. Niet alleen te weinig knowhow, maar ook oude afspraken zijn bepalend voor de wijkontwikkelaar en daardoor ook voor wethouder GroenLinks Kees Diepenveen. ‘Wie een ei wil bakken, moet een schaal breken.’ Met kunst als verbeeldingskracht gaat Maureen Baas dat doen. Op 1 december met ’t Is Mis’, Biomarkt en Wasted: ecosystematische lunch. Zien hoe afvalstromen worden benut. Wereldverbeteren is ook zeer praktisch.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden