Zondag 15 september 2019

ONDERNEMEND SBM Advocaten adviseert over Ontslagrecht gaat weer op de schop! Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht

VLEUTERWEIDE > Op 1 juli 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (’WWZ’) van kracht. Tal van wijzigingen diende er toe te leiden dat er meer vaste banen zouden worden gecreëerd, het flexwerken zou afnemen en het ontslagrecht zou eenvoudiger, sneller en minder kostbaar worden voor de werkgever. Daarnaast heeft de werknemer door deze wet ook recht op de transitievergoeding, indien het ontslag het gevolg is van 2 jaar arbeidongeschikt zijn.

We zijn nog geen vier jaar verder en moeten vaststellen dat het arbeidsrecht niet is vereenvoudigd. Integendeel: ontslag van een werknemer blijkt in veel gevallen een kansloze exercitie als werkgever geen toereikend dossier heeft opgebouwd: elke ontslagrond moet volledig worden onderbouwd, in geval van disfunctioneren moet bijvoorbeeld een verbetertraject met werknemer zijn doorlopen en uiteindelijk moet er onder andere ook vastgesteld zijn dat er geen ander passend werk bij werkgever voorhanden is. Afgelopen jaar strandden daardoor veel ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter. Ook de inhuur van tijdelijk vervangend personeel in het onderwijs is door de WWZ bemoeilijkt, omdat er na 3 keer inhuur sprake is van een vast dienstverband.

Alle kritiek leidde tot een nieuwe wet, de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB), die vanaf 1 januari 2020 van kracht wordt.

Het ontslagrecht wordt daardoor iets versoepeld. Als een werkgever geen voldragen grond voor ontslag heeft, maar uit het dossier wel blijkt dat er sprake is van meerdere gronden die deels zijn onderbouwd, mag de kantonrechter deze samen als toereikend voor ontslag oordelen. Wel kan daardoor de transitievergoeding aan werknemer met 50% worden verhoogd. De ketenregeling wordt weer verruimd. Maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten met tussenpozen van ten hoogste zes maanden mogen weer in een periode van in totaal drie jaar worden afgesloten, zonder dat het leidt tot een vast dienstverband. Voor primair onderwijs geldt de regeling niet voor onderwijsgevende en onderwijsondersteunende functies als de arbeidsovereenkomst is aangegaan in

verband met vervanging wegens ziekte.

De berekeningswijze van de transitievergoeding, waar elke werknemer recht op heeft bij ontslag, wordt ingrijpend gewijzigd. Vanaf begindatum van de arbeidsovereenkomst bouwt de werknemer deze transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per jaar op. Nu ontstaat dat recht pas na twee jaar dienstverband. Voor oudere werknemers met een lang dienstverband geldt ook dat zij 1/3 maandsalaris per dienstjaar opbouwen. Nu is dat vanaf 10 jaar dienstverband een half maandsalaris per dienstjaar waarbij een werknemer die 50 jaar of ouder is vanaf zijn 50ste zelfs een vol maandsalaris per dienstjaar krijgt. Met name de oudere werknemer levert dus fors in. Voor kleine zelfstandigen met personeel komt er een regeling dat bij beëindiging van de winkel of zaak vanwege ziekte of AOW van de baas, de transitievergoeding voor ontslagen werknemers door de overheid wordt gecompenseerd. Tenslotte zal de payroll medewerker recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de vaste werknemer en zal de WW

premie voor werknemers met een tijdelijk of flex contract flink hoger worden dan voor werknemers met een vast contract. Kortom: Het ontslagrecht is volop in beweging.

Waldemar van Slagmaat (advocaat)

Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, dan zijn wij u graag van dienst!

SBM Advocaten I Middenburcht 136 I 3452 MR Vleuten (Utrecht)

T: 030-7555383 I E: leidscherijn@sbmadvocaten.nl I W: www.sbmadvocaten.nl

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden