Zaterdag 21 september 2019

ONDERNEMEND Veel vacatures in transport en logistiek Midden-Utrecht

REGIO > In februari verstrekte UWV in de regio Midden-Utrecht 12.627 WW-uitkeringen. Ruim twee vijfde daarvan (41%) ging naar inwoners van gemeente Utrecht. Deze centrumgemeente telde daarmee 12,7% minder uitkeringen dan een jaar eerder. In de sector transport & logistiek groeide in 2018 het aantal nieuwe vacatures met 32% het sterkst van alle sectoren. Meer dan de helft van deze vacatures is moeilijk in te vullen.

Daling WW-Uitkeringen

Eind februari 2019 verstrekte UWV 12.627 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. In februari nam het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht ten opzichte van januari af met 212 (-1,7%). De landelijke daling in februari betrof 2,0%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in februari 2019 in de regio Midden-Utrecht 2,7%. Dit percentage kwam daarmee iets lager uit dan het landelijk WW-percentage van 3,0%.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 15%, oftewel 2.237 uitkeringen. Nederland als geheel liet een afname van 17,0% zien. In de gemeente Utrecht daalde het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van januari 2019 met 1,7% tot 5.211. Dit is een gemiddelde afname in de regio. Van de regionale daling van het aantal WW-uitkeringen kwam 63% in de regio Midden-Utrecht voor rekening van de sectoren zorg & welzijn, zakelijke diensten (exclusief uitzendbureaus) en handel.

Relatief sterke groei vacatures in de transport & logistiek

UWV raamt het aantal vacatures dat in 2018 de regio Midden-Utrecht is ontstaan op 85.700. Dit is in vergelijking met 74.600 vacatures in 2017 een toename van 15%. Deze stijging in deze regio is hoger dan de landelijke toename van 12%. De meeste vacatures in de regio Midden-Utrecht ontstonden in de beroepsklasse technische beroepen(16.900 vacatures), bedrijfseconomische & administratieve beroepen (16.500 vacatures) en transport & logistiek met 8.600 vacatures in 2018. De sector transport & logistiek groeide met 32% relatief gezien het sterkst. Alleen in de agrarische sector groeide het aantal vacatures sterker met 47%. In deze sector is echter de omvang van de vacaturemarkt in de regio Midden-Utecht klein.


Vacatures transport & logistiek moeilijk vervulbaar

Het aandeel vacatures voor personeel in de beroepsklasse transport & logistiek in de regio Midden-Utrecht blijft met 10% onder het aandeel in geheel Nederland (12%). Uit een enquête die UWV in het najaar van 2018 heeft gehouden onder werkgevers blijkt dat 51% van de vacatures in de transport en logistiek sector moeilijk vervulbaar is. Een gebrek aan sollicitanten is daarbij de belangrijkste oorzaak. In de regio Midden-Utrecht behoren vooral de vacatures voor vrachtwagenchauffeur en distributiepersoneel tot de moeilijk vervulbare vacatures. UWV heeft voor de sectoren Vervoer & opslag en Groothandel factsheets ontwikkeld. Onder andere technologische veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en werkzaamheden. Hogere eisen bij klantcontacten vragen daarnaast meer van sociale en communicatieve vaardigheden van werknemers. Verder leidt de Brexit tot meer formaliteiten bij grensoverschrijdend transport. Hierdoor kunnen er meer kansen op werk onstaan in de functie van declarant.

Project: kansen voor werkzoekenden

Transport & logistiek en groothandel bieden beide kansen aan werkzoekenden. UWV, gemeenten (en onderwijs) werken met sectoren en bedrijven samen om de knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen. Het WerkgeversServicepunt (WSP) Utrecht-Midden organiseert twee keer per jaar een wervingsbijeenkomst voor chauffeur leerlingen- en groepsvervoer in Utrecht. Dit wordt samen met de samenwerkingspartners Noot, Connexxion, Willemsen de Koning, Aethon, Consolid en Van de Pol Taxi opgezet. De werkzoekenden doen eerst een rijtest en kunnen vervolgens hun theorie behalen, waarna er een tijdelijke taxipas wordt aangevraagd. Met die tijdelijke taxipas kan de werkzoekende aan het werk bij de desbetreffende werkgever. Door gedurende twee maanden te werken met behoud van hun uitkering krijgen werkzoekenden de kans om werkervaring op te doen en zich te bewijzen in de functie. In de tussentijd kunnen ze ook het praktijkexamen behalen. Na de sollicitatierondes in januari met deze zes vervoerders, zijn er 18 werkzoekenden het vervolgtraject ingegaan. Uniek aan deze opzet is dat de organisaties zichzelf als potentiele werkgever moeten pitchen bij de werkzoekenden. In korte tijd worden vraag en aanbod efficient bij elkaar gebracht. Zowel werkzoekenden als werkgevers

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden