Dinsdag 17 september 2019

ONDERNEMEND SBM Advocaten adviseert over: Mag mijn ex-partner foto’s van ons kind op social media plaatsen?

VLEUTERWEIDE > Het gebruik van social media is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Ook ouders plaatsen foto’s en filmpjes van hun kinderen op internet, bijvoorbeeld via Facebook of Instagram. Indien ouders uit elkaar zijn, kan dit tot discussie leiden.

Als ouders na de scheiding het ouderlijk gezag gezamenlijk blijven uitoefenen (hoofdregel), dienen zij samen te beslissen over het plaatsen van beeldmateriaal van hun kind op social media. Als de ouders hierover een geschil hebben, dan kunnen zij dit aan de rechtbank voorleggen. De rechtbank zal bij het nemen van haar beslissing het belang van het kind als uitgangspunt nemen.

Recent hebben rechters een aantal keren over een dergelijke kwestie geoordeeld. Zo kreeg de rechtbank Den Haag een zaak voorgelegd waarin de moeder haar geld verdiende met het maken van vlogs waarin de twee kinderen te zien waren. De moeder wilde als buitenlandse moeder die in Nederland woont, met haar vlogs laten zien hoe de Nederlandse cultuur is ten aanzien van de opvoeding.

De vader was van mening dat het plaatsen van vlogs op websites die voor iedereen toegankelijk zijn in strijd is met de privacy van de kinderen en dat het beeldmateriaal object zouden kunnen worden van pestgedrag en mogelijk zelfs pedofilie. De vader wilde de kinderen hiertegen in bescherming nemen.

De rechtbank achtte de door de vader geuite bezwaren reëel en de moeder diende tot blijvende verwijdering van internet over te gaan. Wel mocht de moeder, rekening houdend met haar beroep, beeldmateriaal van de kinderen plaatsen op websites die niet voor eenieder toegankelijk zijn.

De rechtbank Gelderland had te oordelen over een geschil tussen twee ouders waarbij de vader een foto van hun eenjarige kind als profielfoto op Facebook had geplaatst. De foto was voor iedereen zichtbaar. De vader wilde als trotse vader de foto van het kind met zijn omgeving delen.

De moeder was van mening dat de vader deze foto diende te verwijderen, omdat foto’s die op Facebook worden geplaatst eigendom worden van Facebook en er een kans bestaat dat deze foto’s zonder toestemming worden verspreid en in handen kunnen komen van derden.

De rechtbank oordeelde dat er voor het eenjarige kind van partijen op dit moment geen enkel positief belang is bij het plaatsten van haar foto’s op Facebook en dat de vader ook op andere manieren aan zijn omgeving kan laten zien dat hij de trotse vader is van het kind, bijvoorbeeld door het maken van een fotoboek of het versturen van foto’s van het kind via Whatsapp. De vader diende de foto daarom te verwijderen van Facebook.

Ouders dienen als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan op te stellen, waarin zij onder meer afspreken hoe zij na het verbreken van de relatie de zorg en opvoeding van de kinderen zullen gaan verdelen en hoe zij (belangrijke) beslissingen over het kind samen nemen. Het gebruiken van foto’s en filmpjes van de kinderen op social media is vaak niet geregeld in het ouderschapsplan. Ik raad aan om hierover wel een bepaling in het ouderschapsplan op te nemen.

Kim Schepers (advocaat)

Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, dan zijn wij u graag van dienst!

SBM Advocaten I Middenburcht 136 I 3452 MR Vleuten (Utrecht)

T: 030-7555383 I E: leidscherijn@sbmadvocaten.nl I W: www.sbmadvocaten.nl

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden