Zondag 20 oktober 2019

ONDERNEMEND Vacatures Midden-Nederland moeilijk te vervullen door ontbreken vakkennis

REGIO > Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht daalde in de maand mei met 1,5% minder sterk dan het gemiddelde in Nederland. De arbeidsmarkt in de regio Midden-Utrecht is krap, blijkt uit de spanningsindicator van UWV. Werkgevers in deze regio hebben moeite om vacatures te vervullen. Onvoldoende vakkennis, het ontbreken van relevante werkervaring of een passende opleiding van sollicitanten zijn belangrijke oorzaken. Met de Techniek Doe Dag op 22 juni in Utrecht bundelen bedrijven, de technieksector, UWV en de WerkgeversServicepunten uit de regio Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en Utrecht-Midden hun krachten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.


Verdere daling WW-uitkeringen

Eind mei 2019 verstrekte UWV 11.877 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. Dat waren 175 WW-uitkeringen minder dan in april (-1,5%). De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen in mei betrof 2,6%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in mei 2019 in de regio Midden-Utrecht 2,5%. Het landelijk WW-percentage was 2,7%. In vergelijking met mei 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 16,1%, oftewel 2.281 uitkeringen. Nederland als geheel liet een afname van 16,7% van het aantal WW-uitkeringen zien. In de regio daalde het aantal uitkeringen ten opzichte van mei vorig jaar het sterkst in de sectoren bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-830). De procentuele daling van het aantal uitkeringen was met circa 21% het sterkst bij de commerciële beroepen en de zorg & welzijn beroepen.

Moeilijk vervulbaar door onvoldoende vakkennis en niet passend opleidingsniveau

UWV geeft in de recent verschenen publicatie arbeidsmarktprognose 2019 – 2020 aan dat ook de komende periode het vervullen van vacatures een uitdaging blijft voor werkgevers. De arbeidsmarkt van de regio Midden-Utrecht heeft in het eerste kwartaal 2019 op basis van de spanningsindicator UWV de typering ‘krap’. Er zijn dan relatief veel openstaande vacatures ten opzichte van de kortdurende WW-uitkeringen.

Bij een vijfde tot een kwart van de moeilijk vervulbare vacatures vormen vakkennis- en opleidinggerelateerde zaken belangrijke knelpunten. Alleen het tekort aan kandidaten en gebrek aan werkervaring zijn een groter probleem bij de personeelsvoorziening. Vooral bij ICT-beroepen, technische & productieberoepen en commerciële beroepen speelt onvoldoende vakkennis een rol. Bij pedagogische beroepen, bedrijfseconomische & administratieve beroepen, zorg & welzijn beroepen en ICT-beroepen geven werkgevers aan dat het opleidingsniveau van sollicitanten een probleem is. Dit onderstreept het belang van een leven lang ontwikkelen en investeren in het opleiden van werknemers

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden