Zondag 15 september 2019

ONDERNEMEND Verdere afname WW-uitkeringen Midden-Utrecht

REGIO > De daling van de WW-uitkeringen in Midden-Utrecht is vergelijkbaar met de landelijke WW-daling. Regionaal daalden de WW-uitkeringenin julimet 3,4% naar 11.238 tegenover een daling met 3,6% in Nederland. Ten opzichtevanvorig jaarnamen zemet 16,1% af. De landelijke afname bedroeg 16,3%. De WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een pedagogisch beroepnamen in julitoedoor seizoensinvloeden, maar daalden vergeleken met vorig jaar sterk.Bij ICT’ers bleven ze op gelijk niveau.Seizoensinvloeden onderbreken daling bij pedagogische beroepen.

Eind juli verstrekte UWV 11.238WW-uitkeringen in Midden-Utrecht. In juli nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van juni af met 398(-3,4%). Landelijk daalden de WW-uitkeringen met 3,6%. De procentuele daling was in Midden-Utrecht het sterkst bij de agrarische beroepen.Absoluut was dedaling het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen. In enkele beroepgroepen deed zich een kleine toename voor. Bij pedagogische beroepen hangt diesamenin het seizoenspatroon.

Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, ligt met 2,4% in Midden-Utrecht in juli 2019 onder dat voor Nederland. Het landelijk WW-percentage bedraagt 2,6%.

Sterkste daling bij pedagogische

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen inMidden-Utrechtmet 16,1%, oftewel 2.163uitkeringen. In heel Nederland was de WW-daling 16,3%.De sterkste procentuele afname deed zich in Midden-Utrechtvoor bij de pedagogische beroepen.Bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepenwas de absolute dalinghet grootst

Het aantalWW-uitkeringen aan werkzoekenden met een agrarisch beroepen aan ICT’ers bleven nagenoeg gelijk. UWV brengt vandaag een nieuwe factsheet Arbeidsmarktuit over ICT-beroepen. Aan de orde komen: hoe ICT-beroepen veranderen, welke kennis wordt veel gevraagd, welke competenties zijn belangrijk en welke mogelijke oplossingen zijn er voor de krappe ICT-arbeidsmarkt

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden