Zondag 20 oktober 2019

ONDERNEMEND Forse stijgingen premies aansprakelijkheidsverzekering

REGIO > De afgelopen jaren zijn de premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen fors gestegen. Dat blijkt onder meer uit een onderzoek van MoneyView. In 2017 ging de premie van dit type verzekering al met gemiddeld 9 procent omhoog en ook het afgelopen jaar werd de sterk stijgende lijn vastgehouden. In sommige gevallen zijn verzekeraars zelfs vele tientallen procenten meer in rekening gaan brengen voor exact hetzelfde verzekeringsproduct. De per verzekeraar variërende prijsstijgingen zorgen er inmiddels voor dat de onderlinge premieverschillen behoorlijk groot kunnen zijn. MoneyView bekeek de situatie van een alleenstaande zonder kinderen die in 2017 voor een bedrag van 1,25 miljoen euro verzekerd was. Bij de goedkoopste verzekeraar betaalde deze persoon 24 euro per jaar, terwijl de duurste verzekeraar met een jaarpremie van 58 euro meer dan het dubbele in rekening bracht.

Nieuwe wetgeving leidt tot premieverhogingen

De meest belangrijke reden waarom de premies de afgelopen jaren zo hard zijn gestegen is een nieuwe wet die op 1 januari 2019 van kracht is geworden. In deze nieuwe regelgeving wordt bepaald dat verzekeraars ook affectieschade moeten vergoeden. Deze vorm van schade betreft smartengeld, dat bedoeld is voor de naasten van slachtoffers die door een fout van iemand anders zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen. Het gaat in dat geval om vergoedingen die kunnen variëren van 12.500 tot 20.000 euro. Een concreet voorbeeld van affectieschade betreft een kind dat op straat door een auto wordt aangereden en daardoor de rest van zijn of haar leven gehandicapt blijft. Ook overlijden door medische fouten valt vanwege de nieuwe wet in deze vergoedingscategorie. Omdat verzekeraars verwachten dat ze op basis van deze nieuwe regels vaker uitkeringen moeten doen zijn ze in aanloop daarop begonnen met het vergroten van hun financiële buffers, zodat ze ook werkelijk aan hun uitkeringsverplichtingen kunnen voldoen.

Andere premieverhogende oorzaken

Affectieschade is weliswaar de hoofdreden waarom de aansprakelijkheidsverzekeringspremies de afgelopen jaren zo hard zijn gestegen, maar zeker niet de enige reden. De schadeclaims die verzekeraars de afgelopen jaren hebben binnengekregen, worden in de regel steeds hoger. De reden hiervoor is vaak dat mensen steeds duurdere bezittingen hebben. Die dure dingen blijken dan ook vaak technisch complexe producten te zijn, waardoor schadeherstel vanwege dure onderdelen en tijdrovend reparatiewerk steeds meer geld kost. Ook de grillige weersomstandigheden waar Nederland de afgelopen jaren steeds vaker mee te maken heeft gehad dragen bij aan noodzakelijke premieverhogingen. Met name krachtige stormen zorgen ervoor dat verzekeraars telkens vele tientallen miljoenen euro’s uit moeten keren vanwege stormschade aan auto’s en gebouwen.

Checken op goedkopere alternatieven

Omdat de premies bij de diverse verzekeraars ook de komende jaren ongetwijfeld nog grote onderlinge verschillen zullen laten zien, loont het absoluut de moeite om te checken of de huidige aansprakelijkheidsverzekering niet beter ergens anders afgesloten kan worden. Het prijsverschil dat zo in de zak wordt gehouden, is in deze steeds duurder wordende tijden per slot van rekening een leuk extraatje dat ergens anders aan besteed kan worden.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden