Woensdag 19 december 2018

REGIO Utrechtse Klimaattop een klimaatbestendige regio maken we sámen

REGIO > Op 28 november 2018 vond bij het KNMI een Klimaattop plaats met bestuurders van 14 gemeenten in het zuiden en westen van de provincie Utrecht, van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. Aanleiding zijn de veranderingen in het klimaat en wat we als regio Utrecht hier aan gaan doen.

Hoosbuien in 2014 en 2016 en langdurige droogte in 2018 laten zien dat het klimaat veel impact heeft op ons leven. Voorspellingen voor 2050 openbaren zich vandaag. Het KNMI onderzocht voor het waterschap, de provincie en de 14 gemeenten de klimaatverandering in de regio Utrecht. Tijdens de Klimaattop onthulde de KNMI de onderzoeksresultaten in een digitaal magazine. Bekijk dit magazine op www.hdsr.nl/knmi. Op de Klimaattop is afgesproken te werken aan een gezamenlijke overeenkomst. De inhoud hiervan moet leiden tot een gebied dat uiterlijk in 2050 klimaatbestendig is.

Werk aan de winkel

Nederland, en dus ook de regio Utrecht, staat voor grote uitdagingen: klimaatverandering met extremer weer, energietransitie, een grote bouwopgave, veranderingen in mobiliteit, voortgaande bodemdaling, overgang naar circulaire economie en herstel van biodiversiteit. Er is een grote ruimtelijke samenhang tussen die uitdagingen. Die moet er dus ook zijn in de aanpak daarvan. Daar willen we samen met andere partijen en de bewoners in het gebied mee aan de slag. Het is een kans om de regio zowel toekomstbestendig als aantrekkelijk te maken. De uitdagingen kunnen worden gezien als de grote ‘verbouwing van Nederland’ en daarmee onze regio.


Afspraken

Op grond van landelijke afspraken uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zochten de overheden afgelopen tijd uit wat klimaatverandering voor de regio Utrecht betekent. Aan de hand van de zogeheten ‘klimaatstresstest’ zijn de kwetsbaarheid van en de risico’s voor de regio Utrecht in kaart gebracht. We weten niet precies wat de toekomst ons brengt, wel weten we dat als we ons land economisch gezond willen houden, daarvoor ingrijpende stappen nodig zijn.

Wie doet mee?

Niet alleen overheden moeten aan de slag. Ook bedrijven, instellingen en inwoners moeten dit gaan doen. We nodigen daarom coöperaties, initiatiefgroepen, duurzaamheidsplatforms, dorpsraden, inwoners, projectontwikkelaars, de regionale grond-, weg- en waterbouwsector, aannemers, hoveniers, scholen, corporaties, kerken, nutsbedrijven, zorginstellingen, banken, verzekeraars en iedereen die zich aangesproken voelt van harte uit met eigen ideeën en initiatieven te komen. Zo maken we sámen ons gebied klimaat- en waterbestendig.

1 REACTIE

Hans D6 december 2018 om 17:33

Wat een suggestieve titel !
Ik begrijp dat een lokaal blaadje graag quasi wetenschappelijk onderbouwde artikelen plaatst maar de hele presentatie is gebaseerd op mógelijke scenario's.
Vooralsnog blijkt uit neerslagreeksen van meer dan 100 jaar lang niet dat er sprake is geweest van een substantiële toename van de jaarlijkse neerslaghoeveelheden... E.e.a. zegt niets over de periode daarvoor en ook zijn er geen (betrouwbare) meetreeksen die aantonen dat er vaker méér neerslag in een korte tijd valt.
Door de verstedelijking zullen hoosbuien in de toekomst mogelijk vaker voor wateroverlast zorgen maar dat heeft vooral te maken met de wijze waarop wij onze omgeving inrichten. Het betegelen van onze tuinen en het asfalteren en volbouwen van de omgeving leidt wellicht tot meer problemen maar dat staat los van een eventuele klimaatverandering en kan (of wellicht moet) ook worden toegeschreven aan de grillen en natuurlijk variaties van ons klimaat.
Zie ook: www.klimaatgek.nl

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden