Zondag 15 september 2019

REGIO Hans Oosters geïnstalleerd als nieuwe commissaris van de Koning in Utrecht

Foto: Provincie Utrecht
Hans Oosters (links) krijgt de voorzittershamer uit de handen van vicevoorzitter Kees de Kruijf.

UTRECHT > Onder grote publieke belangstelling is vrijdag 1 februari 2019 Hans Oosters geïnstalleerd als de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Tijdens een buitengewone Statenvergadering hebben diverse bestuurders hem welkom geheten in Utrecht en als commissaris. Naast de officiële woorden ontving Hans Oosters de voorzittershamer uit de handen van vicevoorzitter Kees de Kruijf. Hans Oosters volgt hiermee de heer Willibrord van Beek op, die per 1 februari 2019 met pensioen is gegaan.

De nieuwe commissaris van de Koning gaf bij zijn installatie aan het als een groot voorrecht te beschouwen om de mooiste provincie van het land te mogen gaan dienen. “Utrecht heeft zoveel om trots op te zijn”, gaf Hans Oosters aan. Hij prees de landschappelijke diversiteit en schoonheid van de provincie en noemde de centrale ligging, de rijke cultuurhistorie en de sterke economische positie van Utrecht als te koesteren verworvenheden. “Naast boegbeeld van de provincie, wil ik als commissaris van de Koning vooral een verbindende rol spelen. Zo is samenwerking met andere partijen en overheden noodzakelijk om tot praktische, innovatieve en gedragen oplossingen te komen voor de grote maatschappelijke opgaven. De komende jaren gaat het daarbij vooral om de balans tussen groei enerzijds en het behouden van datgene wat onze provincie zo mooi en leefbaar maakt anderzijds.”

Loopbaan

Hans Oosters (56) studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Vanaf 2015 was hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW).

Hans Oosters is lid van de PvdA en heeft bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was Hans Oosters secretaris van het bestuur en de directieraad.

Als voorzitter van de UvW heeft Hans Oosters zich ingespannen voor de bevordering van samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen om gezamenlijk grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met de totstandkoming van het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) heeft de Rijksoverheid zich aangesloten bij deze samenwerking. Samen wordt onder meer gewerkt aan energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Hans Oosters is getrouwd en heeft 3 kinderen. De nieuwe commissaris woont nu nog in de gemeente Krimpenerwaard. Deze zomer verhuist hij met zijn gezin naar Ameide in de gemeente Vijfheerenlanden.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden