Zaterdag 21 september 2019

REGIO Provinciale verkiezingen Het natuur en milieudebat van Utrecht

DATUM: Maandagavond 4 MAART

PLAATS: TIVOLI VREDENBURG. P.K. Hein Foyer, Vredenburgkade 11 Utrecht

Tijd: 19.30 UUR (19 uur inloop)

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseren de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), IVN, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)

op 4 maart hét natuur- en milieudebat van Utrecht in Tivoli Vredenburg. Belangrijke thema’s als het behoud van voldoende groen, duurzame mobiliteit, de groei van steden en een gezonde

leefomgeving komen aan de orde.

Steden blijven groeien, het aantal files neemt toe en ondertussen wordt er om ons heen steeds meer gebouwd. Extra ruimte voor bedrijventerreinen en woonwijken betekent steeds minder ruimte voor groen.

Tegelijkertijd recreëren Utrechters graag buiten. We genieten van mooie cultuurlandschappen en van de natuur. Ook willen we graag ruimte gebruiken voor verduurzaming, bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking.

Welke keuzes maken de politieke partijen? Meer ruimte voor wegen of natuur? Velden met zonnepanelen of bos? Investeren in duurzame landbouw? En welke rol speelt de provincie bij het betrekken van mensen bij natuur?

Twaalf lijsttrekkers gaan hierover met elkaar in debat, geven aan waar ze voor staan en wat ze de komende jaren willen oppakken. Utrechters zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het debat.

Aanmelden kan via de website www.ivn.nl/utrecht

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden