Zondag 22 september 2019

REGIO Aan de slag met westelijke ontsluiting Woerden

WOERDEN > Het Woerdense college wil samen met inwoners, bedrijven en organisaties toewerken naar keuzes voor de westelijke ontsluiting van Woerden. Daarvoor staan er dit jaar twee afzonderlijke projecten in de planning. Het eerste betreft de uitwerking van een brugverbinding over de Oude Rijn tussen Rietveld en Hollandbaan. Daarnaast komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor het doortrekken van de Molendijk (tussen Nieuwerbrug en afrit Waarder) naar het noorden, met een aansluiting op de noordelijke oever van de Oude Rijn. Om aan de slag te kunnen met deze onderzoeken vraagt het college de raad om akkoord te gaan met de onderzoeksaanpak en het beschikbaar stellen van de nodige financiële middelen. Het streven is om de onderzoeken rond de zomer af te ronden, zodat de raad na de zomer een goed onderbouwde keuze kan maken.

In Woerden-West loopt het verkeer regelmatig vast. Om de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, wil het college een extra brug aanleggen over de Oude Rijn om Rietveld aan te sluiten op de Hollandbaan. Dit ontlast drukke routes als de Rembrandtlaan, de Boerendijk en de Hoge Rijndijk. Daarnaast speelt mee dat het huidige wegennet kwetsbaar is. Als de Kwakelbrug gestremd is, moet het verkeer erg ver omrijden. Vooral voor de hulpdiensten is dit problematisch. Een extra brug kan dan uitkomst bieden. Voor deze brug is de Gildenbrugvariant de voorkeursvariant. Deze wordt vergeleken met en getoetst aan de variant aan de oostkant van de rioolwaterzuivering.

Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer): ”Dat er een extra brug komt, is inmiddels een gegeven. Maar hoe het tracé ingepast kan worden en hoe dit voor het gebied zoveel mogelijk meerwaarde kan krijgen, dat onderzoeken we graag samen met onze inwoners en andere belanghebbenden. Zo gaan we bijvoorbeeld bijeenkomsten en werkateliers organiseren waar ieder zijn of haar inbreng kan leveren. Samen komen we tot een completer beeld. Uiteindelijk is het aan de raad om alles af te wegen en een besluit te nemen.”


Regionale variant

Niet al het verkeer dat door Woerden rijdt, moet ook in Woerden zijn. Het college wil nagaan of een nieuwe verbinding tussen de afrit Waarder en Rietveld/De Bree via de Molendijk eraan bijdraagt dat de hoeveelheid regionaal verkeer door Woerden zonder bestemming in Woerden afneemt. Het gaat hierbij om een eerste verkenning voor zowel de verkeerskundige analyse als voor draagvlak in de regio. Op basis daarvan kan de raad besluiten of het Molendijk-tracé als regionaal project kansrijk is. Bij het onderzoek gaat de gemeente Woerden onder andere in overleg met buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk en met de provincies Utrecht en Zuid-Holland.


Wat eraan vooraf ging

Er is al lange tijd discussie in Woerden en de regio over een westelijke randweg. In 2018 zijn in opdracht van de raad zeven varianten voor een westelijke randweg onderzocht. Met de informatie uit deze onderzoeken konden de fracties in aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 een standpunt innemen over de westelijke randweg. In deze collegeperiode wil het college een besluit over de westelijke ontsluiting van Woerden. In de begroting is een bedrag van 12 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van de westelijke randweg. Dit bedrag komt in 2022 beschikbaar. Aan de raad wordt nu voorgesteld een voorbereidingsbudget van € 580.000,-- naar voren te halen en per direct beschikbaar te stellen.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden