Zaterdag 21 september 2019

REGIO Nieuwe stappen Hofstede Batestein en centrum Landgoed Bredius

WOERDEN > De gemeente Woerden heeft ingestemd met het herstel van de Hofstede Batestein (Brediusboerderij) in het Landgoed Bredius (Brediuspark). De vergunning zal binnenkort worden verleend. Daarmee is er ook toestemming verleend voor de komst van een restaurant op deze locatie. Wel is er nog bezwaar mogelijk voor belanghebbenden. Daarnaast heeft het college vastgesteld wat de uitgangspunten zijn voor de toekomst van het centrumgebied van het landgoed. In mei is er een avond om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over de plannen.

Onder leiding van de Stichting Landgoed Bredius hebben alle stichtingen en verenigingen die actief betrokken zijn bij het landgoed Bredius samen met de gemeente gewerkt aan een visie voor het zogenoemde centrumgebied. Dat is het deel van het landgoed waar de boerderij, de NME-schuur en dierenweide Kukeleboe zijn. Alle uitgangspunten zijn vastgelegd in een tekening, die als basis dient voor de toekomstige inrichting van het gebied en een kostenraming. Opvallend hierin is het verplaatsen van de zuidelijke dierenweide van Kukeleboe naar het perceel aan de Van Kempensingel. Dit maakt het mogelijk een pad aan te leggen tussen het centrumgebied en de Van Kempensingel. Nieuw is ook dat er een speelplek komt voor kleine kinderen (4-8 jaar). Belangrijke uitgangspunten zijn verder de veiligheid voor de dieren van stichting Kukeleboe en de inpassing van 2 woningen aan de Van Kempensingel. De inrichtingstekening wordt nu verder uitgewerkt. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het plan vast te stellen.

Mieke Lendfers (voorzitter Stichting Landgoed Bredius): “De restauratie van de hofstede is een lang gekoesterde wens van de betrokken organisaties en de vele bezoekers aan het landgoed. Met de omgevingsvergunning komt dit nu, 11 jaar na de brand, in zicht. De toekomstige inrichting maakt het centrumgebied tot een mooi samenhangend geheel en een fijne plek om naar toe te gaan. We zien uit naar de realisatie ervan!”

Restaurant met terras

Na het herbouwen en restaureren van de boerderij wordt het pand in gebruik genomen als restaurant met terras. Om enerzijds overlast voor de omgeving te voorkomen en anderzijds de exploitatie financieel haalbaar te maken, is besloten dat het restaurant door de week om 23.00 uur moet worden gesloten. Dat is ook de sluitingstijd van het landgoed. Op vrijdag en zaterdag mag het restaurant een uurtje later dicht, dus om 24.00 uur. De omgevingsvergunning wordt binnenkort formeel gepubliceerd door bekendmaking op www.woerden.nl en in de Woerdense Courant.

Gerard Lieverse (voorzitter Stichting Hofstede Batestein): “Wij zijn verheugd dat deze stappen in het proces van de restauratie van de hofstede zijn gezet. Na drie jaar van voorbereiden zitten we nu in de laatste fase van de voorbereiding. De zekerheid over de vergunning is daarbij van groot belang. Verder zien we uit naar de uitwerking van het inrichtingsplan voor het centrumgebied. Gezien de plek van de hofstede midden in dit gebied is de herinrichting van de omgeving ook van groot belang. We kunnen onze inspanningen nu gaan richten op de daadwerkelijke restauratie".

Arthur Bolderdijk (wethouder): “Mooi om te zien hoe alle partijen samenwerken voor een zo aantrekkelijk mogelijk landgoed. Alles met aandacht voor de landschappelijke waarden van het landgoed én de behoeften van de bezoekers. Dat zijn soms ingewikkelde afwegingen, maar we komen steeds een stapje dichter bij de realisatie. Ik zie uit naar het resultaat.”

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden