Zaterdag 21 september 2019

REGIO Standpunten SP Provinciale verkiezingen voor Stichtse Vecht

1.NUTSBEDRIJVEN:

Drinkwater, gas, stroom en het openbaar vervoer horen in overheidshanden. Wij willen stoppen met het door Europa geëiste aanbestedings-circus. Op publieke diensten hoeft geen winst gemaakt te worden

2.GASLOOS:

Overstappen naar gasloos mag mensen met laag- of middeninkomen niet méér gaan kosten. We ondersteunen het aanbrengen van zonnepanelen op daken. De huidige salderingsregeling moet intact blijven. Weilanden volplempen met zonnepanelen om de exploitanten de Euro’s te laten opstrijken, is absurd. Vooral als nog niet op alle daken van woningen, scholen, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, flats of geluidschermen langs de A2 zonnepanelen zijn geplaatst. Zo’n drassig zonnepaneel-weiland zonder koeien heeft natuurlijk wel minder CO2 uitstoot. Maar dat mag niet worden ingeruild om de grote industrie, het verkeer en de luchtvaart meer te kunnen laten vervuilen. De regering kan dan weer snel scoren zonder de echte smeerkezen aan te pakken.

Energiewinning waar de inwoners veel last of risico van hebben, steunen we niet. Oudere (huur) woningen willen wij goed isoleren. Wij steunen versneld onderzoek naar de toepassing van waterstofketels zonder CO2 uitstoot. Bestaande gasleidingen zijn hiervoor geschikt . Wij willen geen (proef)boringen naar gas in onze polders. Risico’s van geothermie voor ons drink- water (zoals het oplossen van de pijpcoating in het diepe zilte grondwater), moeten beter worden onderzocht.

De uitstoot van industrie, verkeer maar ook van de luchtvaart moet minder in onze provincie.

Dichtdraaien van de gaskraan wordt door de regering voorgesteld als een politieke heldendaad maar iedereen weet dat het winnen van die laatste kubieke meters Gronings gas erg duur is. Daarna is het op en moet je wel wat anders. De grootste vervuilers worden nu door de regering buiten schot gehouden en de bevolking mag opdraaien voor de kosten van wat ze in Den Haag noemen de “energie-transitie” .Wij zijn hoopvol voor de toekomst nu onze jeugd zo massaal in actie komt voor een goed klimaatbeleid.

3.RECREATIE:

Wij willen meer goed onderhouden en gratis toegankele (we betalen hier al belasting voor) recreatieterreinen met zwemwater zoals de Strook. Weg met de privé-aanlegplaatsen langs de Vechtoevers aan het Zandpad.

We hebben het ook wel gehad met alle commerciele herrie-evenementen op Maarsseveen. Wegwezen met het betaalhek om het Henschotermeer. Er moet meer toezicht komen in onze natuurgebieden waar drugscriminelen hun afval dumpen.

4.VERKEER:

We willen dat alle kruisingen op de Noordelijke Rondweg Utrecht ongelijkvloers worden uitgevoerd. Op de Zuilense ring vinden wij 80 km/uur hard genoeg. De uitstoot van scheepvaart op het Amsterdam Rijn Kanaal is niet gezond voor de inwoners van Breukelen. Het verbod op ontgassen moet beter gehandhaafd worden. Scheepsmotoren moeten van roetfilters en katalysatoren worden voorzien. Onafhankelijk onderzoek naar het verband tussen ziekte en wonen langs het kanaal is wenselijk.

5. LANDBOUW:

We zijn tegen intensieve veeteelt en voor het stimuleren van brede regionale landbouw. Wurgcontracten van grote supermarkten en banken laten vaak niet toe dat de boeren een fatsoenlijk inkomen behalen met een dier- en milieuvriendelijker bedrijfsvoering. De BTW, niet alleen op biologische producten, maar op alle eerste levensbehoeften moet fors omlaag. We zijn voor subsidie aan kinderboerderijen zodat ze alle gelegenheid krijgen voor hun belangrijkste doel: Kinderen kennis laten maken met dieren en het boeren bedrijf. Voer, hooi of onderhoud van hokken gebouw en stallen kost veel geld. Gelukkig zijn er in onze gemeente veel betrokken ouders en sponsers, maar de Provincie mag ook best wat bijdragen. Wij zijn geïnteresseerd in het wel en wee van boeren die in hun sector willen innoveren zonderalleen maar het grondwater te verlagen, die oog hebben voor dierenwelzijn en het milieu en die het landbouwgif in de ban willen doen.Er zijn veel boeren die aan de toekomst van na hun komende generaties denken en geen 30 jaar nodig hebben om hun bedrijfstak te veranderen. We stimuleren kennis en experimenten over aangepast grondgebruik, over ervaring opdoen met natte en zilte teelt, over ontwikkeling van TopSurf als korrel, over het toepassen van vrij-verval onderwaterdrainage en drukdrainage.

Wij zijn voor direkte verkoop van streekprodukten aan de consument in de Randstad.

6. CULTUUR:

We willen geld uittrekken voor streekmusea zoals Vredegoed, het Vechtstreekmuseum maar ook het Zuilens(Werkspoor)museum. Om het verhaal van onze omgeving nog boeiender te vertellen. We willen behalve op de basisscholen, ook de middelbare scholen cultuur-onderwijsprogramma’s laten aanbieden. We steunen initiatieven op de VMBO’s en MBO’s om leerlingen meer boeken te laten lezen.

7. LEEGSTAND:

Langdurig leegstaande kantoren en winkelpanden willen we ombouwen tot betaalbare woningen, buurthuizen, scholen, theaters, huisartsen- of politieposten. Desnoods vorderen we ze, evenals langdurig leegstaande woningen.

8. BODEMDALING:

De SP zal zich in de provincie actief inzetten om te voorkomen dat de gevolgen van de bodemdaling (meestal veroorzaakt door verlaging van het grondwaterpeil) worden afgewenteld op gemeenten , boeren en bewoners. Boeren krijgen wat ons betreft overheidssteun om hun bedrijfsvoering te veranderen en/of technische maatregelen aan te brengen zoals bijv. drukdrainage. Huiseigenaren/bewoners en huurders hoeven niet alleen de lasten te dragen van mogelijke schades.

9.WONEN:

Er moet meer betaalbare woningbouw (koop en huur) komen. We willen duidelijke afspraken voor alle gemeenten. Bouwen naar behoefte van de woningzoekenden in de regio. Niet naar de behoefte van grondexploitanten en project ontwikkelaars. Die willen vooral Euro’s binnen harken. Meer dan 13 jaar wachttijd voor een betaalbare (huur) woning is schandalig. Woningbouwverenigingen of coöperaties moeten weer worden geleid door bevlogen mensen en niet door kille rekenaars die het opheffen van achterstallig onderhoud, woninggebreken of vochtoverlast te duur vinden en dit uitstellen of afstellen. De verkoop van onze woningwet woningen moet stoppen. Er moet veel beter naar de huurders worden geluisterd.

Truke Noordenbos, huidig Statenlid voor de SP uit onze gemeente Stichtse Vecht, staat op nummer 4 van de SP verkiezingslijst. Zij weet als geen ander wat er moet veranderen bij de Provincie en wat wij als inwoners van Stichtse Vecht vragen. Samen met de andere SP-ers in de Provinciale Staten heeft zij zich de afgelopen 4 jaar als kritisch Statenlid ingespannen om de wensen en eisen van de niet miljonairs in onze gemeente te laten horen bij de regenten in de Provincie.

Dat werd haar vaak niet in dank afgenomen door de dames en heren op het pluche, en daar zijn we ook nog trots op!!

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden