Zaterdag 21 september 2019

REGIO Vijf partijen in Utrechtse Staten starten verkenning naar brede en groene coalitie

REGIO > GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie gaan verkennen of zij samen een college kunnen gaan vormen in de provincie Utrecht. Ze volgen hiermee het advies van informateur Bram van Ojik. Vandaag maakte het CDA bekend dat zij ingaan op de uitnodiging van de andere partijen voor een eerste verkennend gesprek. GroenLinks, de grootste partij in de Utrechtse Staten, benadrukt dat tijdens de formatie ook alle andere fracties zullen worden uitgenodigd om inbreng te leveren voor het collegeprogramma voor de komende jaren. Daarnaast zullen ook gemeenten en maatschappelijke organisaties de kans krijgen om mee te denken.

College met GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie meest kansrijk

Bij de Provinciale Statenverkiezingen kwam GroenLinks als grootste partij uit de bus. Deze partij schoof kort na de verkiezingen Tweede Kamerlid Bram van Ojik naar voren als informateur die met steun van alle partijen verkende welke partijen samen een college kunnen gaan vormen. Donderdag 11 april presenteerde Van Ojik zijn bevindingen en aanbevelingen. Zijn conclusie is dat een coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie de grootste kans van slagen heeft.

Brede afspiegeling

Omdat het CDA had aangegeven de voorkeur te geven aan een coalitie waarin ook de VVD plaats zou nemen, adviseerde Van Ojik om te verkennen of en onder welke voorwaarden het CDA bereid is om een inhoudelijke verkenning te starten met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Het CDA heeft vandaag aangegeven bereid te zijn dit gesprek aan te gaan.

GroenLinks fractievoorzitter Huib van Essen is blij dat het CDA de handschoen oppakt:

“Deze combinatie van partijen geeft een brede afspiegeling van de inwoners van de provincie. Partijen met groene, christelijke, liberale en sociale wortels. Een combinatie van idealisme, medemenselijkheid en rentmeesterschap. We hebben veel vertrouwen dat we samen een daadkrachtig bestuur kunnen gaan vormen dat de grote uitdagingen in zowel de steden als het platteland voortvarend gaat oppakken.”

Open en constructieve samenwerking

In het debat donderdagavond benadrukte Van Essen dat GroenLinks streeft naar een meer open en constructieve samenwerking tussen college en Staten en tussen coalitie en oppositie. Hij gaf aan dat wat GroenLinks betreft al tijdens de formatie ook andere partijen zullen worden uitgenodigd om mee te denken over de inhoudelijke koers van de komende jaren. Ook gemeenten en maatschappelijke organisaties krijgen de kans om inbreng te leveren. Dit voornemen kon op veel bijval rekenen van de andere fracties in de Utrechtse Staten.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden