Zondag 15 september 2019

REGIO De Ronde Venen zoekt locaties windmolens en zonnevelden

REGIO > De Ronde Venen wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn. Daarom willen we de komende jaren evenveel energie opwekken als we gebruiken. Geen energie uit aardgas, maar schone energie, verkregen uit zon en wind. Daarvoor komen in de gemeente zonnevelden en windmolens. Welke voorwaarden verbindt u aan de plaatsing van zonnevelden en windmolens? Daarover hoort de gemeente graag uw mening. Vul daarom de enquête in via www.derondevenen.nl/enquete-duurzaamheid en geef uw mening! Invullen kan tot 24 juni.

Samen met bewonersgroepen, natuur- en milieuverenigingen, energieleveranciers, projectontwikkelaars en cultuurhistorische verenigingen, heeft de gemeente een aantal concept-voorwaarden opgesteld. Alle partijen vinden het belangrijk dat zonnevelden en windmolens zoveel mogelijk in het landschap passen. Maar welke voorwaarden verbinden we aan plaatsing? Om een duidelijk beeld te krijgen wat inwoners vinden krijgen zij via de enquête een aantal vragen en stellingen voorgelegd.

Laat van u horen!

Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): "De gemeente hoort graag de mening van haar inwoners over de komst van zonnepanelen en windmolens. Daarom hebben we gekozen voor een digitale enquête en leggen we de enquête voor aan het inwonerspanel van de gemeente. Nu komt het er op aan; zorgen dat zoveel mogelijk inwoners de enquête invullen. Dus laat van u horen!"

Presentatie resultaten

Op donderdag 4 juli licht de gemeente tijdens een inloopavond in De Boei in Vinkeveen de resultaten van de enquête toe. Inwoners zijn tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom op het moment dat het hen schikt om een toelichting te krijgen of op opmerkingen te maken. Samen met de resultaten uit de enquête worden deze verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad over de randvoorwaarden voor plaatsing van zonnevelden en windmolens in De Ronde Venen. De gemeenteraad wordt in het najaar gevraagd de randvoorwaarden vast te stellen. Na vaststelling door de gemeenteraad, brengt de gemeente samen met inwoners, landeigenaren, bedrijven en andere belanghebbenden zoekgebieden in kaart. Zoekgebieden zijn gebieden waar zonnevelden en/of windmolens zouden passen binnen onze gemeente.

Benieuwd naar de voortgang of andere duurzame ontwikkelingen in de gemeente? Ga naar duurzaamderondevenen.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden