Zaterdag 21 september 2019

REGIO Aanbesteding kruising Hollandbaan-Waardsebaan afgerond

WOERDEN > Aannemingsbedrijf Van Wijk uit Nieuwegein gaat de werkzaamheden voor de verruiming van de kruising Hollandbaan-Waardsebaan uitvoeren. Dat is de uitkomst van de aanbesteding die de gemeente in maart dit jaar heeft uitgeschreven. Het kruispunt krijgt er extra rijstroken bij, voorsorteerstroken worden ruimer en de helling in de Hollandbaan ter hoogte van de fietstunnel wordt afgevlakt. De aannemer gaat nu eerst een planning maken en kan naar verwachting half augustus aan de slag. De werkzaamheden nemen ongeveer acht maanden in beslag.

Eerder dit jaar waren er problemen bij de aanbesteding van de werkzaamheden aan het kruispunt. Er is daarom een nieuwe aanbesteding geweest, waarbij de werkzaamheden zijn gegund aan aannemingsbedrijf Van Wijk Nieuwegein. Daarnaast heeft Stedin aannemingsbedrijf Van Voskuilen opdracht gegeven voor het vernieuwen van het elektriciteitsnet met de aanleg van een zogenaamde middenspanningskabel. Ook de verkeerslichten op het kruispunt worden vervangen. De afgelopen tijd zijn er al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Bomen zijn gekapt, op diverse plaatsen zijn nieuwe damwanden geplaatst en de voorbelasting is aangebracht.

Overlast beperken

Werkzaamheden aan een druk kruispunt als dit, veroorzaken altijd enige overlast. Zo zullen er regelmatig wegdelen afgesloten zijn en ook kan er hinder zijn door machines (met name geluid). De gemeente en de aannemers doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. In principe zal er altijd doorgang mogelijk zijn over de kruising, afgezien van een incidentele volledige afsluiting (nacht of weekend) voor asfalteringswerkzaamheden. De aannemer zal daarover tijdig communiceren.


Doorstroming, leefbaarheid en veiligheid verbeteren

De werkzaamheden zijn onderdeel van het grotere project om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Woerden-West te verbeteren. Daartoe behoren ook aanpassingen aan diverse kruispunten van de Boerendijk en de aanleg van vrijliggende tweerichtingsfietspaden langs de Boerendijk en de Hoge Rijndijk-Molenvlietbaan. De maatregelen zijn in het voortraject besproken met een zeer betrokken klankbordgroep van circa 30 bewoners uit verschillende delen van het gebied.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden