Dinsdag 17 september 2019

REGIO Start werkzaamheden kruising Hollandbaan-Waardsebaan

WOERDEN > Op maandag 26 augustus start aannemingsbedrijf Van Wijk met de aanpassing van de kruising Hollandbaan-Waardsebaan. Er komen onder meer extra rijstroken bij, voorsorteerstroken worden ruimer en de helling in de Hollandbaan ter hoogte van de fietstunnel wordt afgevlakt. Ook de verkeerslichten en de elektriciteit worden vervangen. Een ingrijpende klus, die nodig is om de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid in Woerden-West te verbeteren. Verwachte oplevering van het kruispunt: maart 2020.

De afgelopen tijd zijn er al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Bomen zijn gekapt, op diverse plaatsen zijn nieuwe damwanden geplaatst en de voorbelasting is aangebracht. Vanaf 26 augustus gaat nu het kruispunt zelf aangepakt worden.

Fase 1: van 26 augustus tot nader bericht: afsluiting Waardsebaan-Noord

Het streven is dat het verkeer zo veel mogelijk van de kruising gebruik kan blijven maken. Daarom wordt er in fases gewerkt, waarbij steeds andere delen van de kruising worden afgesloten. De werkzaamheden starten op de Waardsebaan-Noord. Het weggedeelte van de Waardsebaan tussen de Voltaweg en de kruising met de Hollandbaan is vanaf 26 augustus afgesloten voor alle verkeer. Er gelden omleidingen, ook voor fietsers. De omleidingen worden met borden aangegeven. De werkzaamheden zijn afgestemd met hulpdiensten en openbaar vervoer. De gemeente en de aannemer doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Wij vragen om begrip daarvoor.

Download de app!

Op de app ‘Van Wijk Projecten’ vindt u de meest recente informatie over de werkzaamheden, de planning en de omleidingen. De app is gratis te downloaden in de app-stores. Of kijk op www.woerden.nl.

Overige werkzaamheden

Naast extra rijstroken, voorsorteervakken en het vervangen van verkeerslichten vinden de volgende werkzaamheden plaats:

- Aanbrengen nieuwe openbare verlichting

- Vernieuwen geluidsschermen

- Verbreden fietspad aan de westkant van de Hollandbaan (de kant van Molenvliet), vanaf het Vinkje tot de rotonde bij de Gamma.

- Opheffen fietspad aan de oostkant van de Hollandbaan (de kant van het Bloemen- en Bomenkwartier), vanaf de kruising tot aan de rotonde bij de Gamma

Verkeer Woerden-West

De werkzaamheden aan de kruising zijn onderdeel van het grotere project om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Woerden-West te verbeteren. Daartoe behoren ook aanpassingen aan diverse kruispunten van de Boerendijk en de aanleg van vrijliggende tweerichtingsfietspaden langs de Boerendijk en de Hoge Rijndijk-Molenvlietbaan.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden